مترجم - صفحه 1191 از 1205 - ترجمه انگلیسی به فارسی

بهره وری و بهینه سازی مصرف باید به درک عمومی تبدیل شود-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پیش از آنکه به بهره ‌وری و بهینه سازی مصرف به‌عنوان یک شاخص اقتصادی یا عامل توسعه نگاه کنیم باید آن را یک فرهنگ بدانیم. بنابراین برای آنکه بهره‌وری و بهینه سازی مصرف در کشور جایگاه شایسته خود را پیدا کند و در متن اعتقادها و سنت های بومی قرار بگیرد باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی، بلکه یک اندیشه و تفکر قلمداد شود. لذا در چنین شرایطی اعتقاد فردی و عمومی جامعه نقش مهمی در حرکت موفقیت آمیز به طرف بهره وری و بهینه سازی مصرف پیدا می کند و این اتفاق سرآغاز حرکتی نوین در توسعه و تضمین کننده شایسته سالاری در مدیریت می شود.

واژه بهره وری به معنای سود برنده، بهره بر و کامیاب، بازده و راندمان و در مفهوم استفاده بهینه از منابع یک سازمان به منظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول است. سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری را ارتباط میان ستانده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کار رفته برای آن ستانده تعریف می کند. بهره وری با کیفیت زندگی افراد، رفاه و سلامت هر جامعه رابطه مستقیم دارد و سطح زندگی مردم را بدون بالا بردن هزینه ها و سختی کار افزایش می دهد. همچنین بهینه سازی مصرف نیز می تواند در حفظ و نگهداری ذخایر ملی موثر باشد و سبب کاهش فشارهای اقتصادی جامعه شود.

اهمیت این 2 مقوله در جامعه به گونه ای است که در تقویم ملی یکم خرداد به روز «بهره وری و بهینه سازی مصرف» اختصاص یافته است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف با «فاطمه پهلوانی» رییس سازمان ملی بهره وری ایران به گفت وگو پرداخته است.

– متن گفت وگو را در ادامه می خوانیم:
**ایرنا: به چه دلیل در نامگذاری یک روز مفهوم بهره وری و بهینه سازی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؟
***پهلوانی: یکم خرداد به این دلیل به نام بهره وری و بهینه سازی مصرف نامگذاری شده است که بهینه سازی مصرف یکی از زیربناها و پارامترهای مهم تاثیرگذار در بالا بردن بهره وری است. بهره وری را نسبت ستانده به نهاده تعریف می کنند؛ یعنی به هر میزان که برای انجام یک کار منابع کمتری اختصاص بدهیم باید سود و ستانده بیشتری به دست آوریم. این نهاده در صنایع همان منابع اولیه، نیروی انسانی و … هستند و در زندگی عمومی جامعه استفاده از کالاهای مصرفی است. بنابراین بهینه سازی مصرف یعنی به نحو مناسبت تری از منابع استفاده کنیم. امری که ما امروز در سطح کشور به شدت نیازمند این هستیم که در خصوص آن فرهنگ سازی کنیم تا بتوانیم از منابع و امکانات موجود بهتریم استفاده ممکن را ببریم.

**ایرنا: بهینه سازی مصرف چه ارتباطی با زندگی افراد دارد و مدیریت شهری چه وظیفه ای در این خصوص دارد؟
***پهلوانی: بهینه سازی مصرف در سطح خانوار نخستین تاثیر خود را در اقتصاد خانوارها می گذارد که یکی از نمونه های آن بهینه سازی مصرف در میزان تولید پسماندهای خانوارها است. برای مثال در تهران بیشترین تولید پسماند در سطح خانوارها داریم که بخش مهمی از این زباله ها مواد غذایی نیم خورده است که این امر با فرهنگ دینی و ملی کشور ما در تضاد است. بنابراین در درجه نخست مدیریت شهری وظیفه دارد که برای فرهنگ سازی و ایجاد سیستم ها و رویه های مناسب برای اصلاح این الگوی مصرف در خانوارها برنامه ریزی کند. اگرچه اقدام هایی در این خصوص در حال انجام شدن است اما به هیچ عنوان سرعت این اقدام ها متناسب با سرعت مساله ای که ایجاد می شود، نیست. بنابراین باید در این اقدام ها شتاب دهی بیشتری صورت بگیرد.

**ایرنا: بهره وری چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟
***پهلوانی: بهره وری به صورت کلان یک شاخص اقتصادی است که قابلیت این را دارد که به صورت اختصاصی برای زیربخش های اقتصاد تعریف شود. ما بیش از 20 سال است که در سازمان بهره وری وضعیت بهره وری کشور را رصد می کنیم و آمارها و شاخص هایی در این حوزه ارایه می دهیم. این آمارها نشان می دهد که بهره وری نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و وضعیت آماری آنها کاملاً در یک راستا است. وقتی رشد اقتصادی کشور روند مثبتی داشته باشد بهره وری می تواند در آن رشد اقتصادی معنا دار باشد یا می تواند نباشد زیرا رشد اقتصادی به عوامل مختلفی مانند نیروی کار، سرمایه و … بستگی دارد که یکی از آنها نیز بهره وری است.

در بسیاری از مواقع اگر رشد اقتصادی کشور بالا می رود به دلیل اقتصاد نفتی و فروش مناسب نفت است و همین امر هم باید ناشی از سهم سرمایه در رشد اقتصادی دانست که این اتفاق به صورت طبیعی بر روی بهره وری هم تاثیر می گذارد؛ یعنی هنگامی که کشور رشد اقتصادی مثبت داشته باشد بهره وری هم بهتر است به دلیل اینکه فعالیت های زیربنایی و پایه ای را می توانیم با رویکرد بهره وری انجام دهیم.

**ایرنا: کارکرد اصلی بهره وری در چه شرایطی برای کشور نمایان می شود؟
***پهلوانی: کارکرد اصلی بهره وری زمانی است که ما می خواهیم از اقتصاد نفتی؛ یعنی منبع محور به اقتصاد بهره وری محور یا محصول محور تبدیل شویم. در چنین شرایطی باید سعی کنیم تا جایی که امکان دارد از نظر کمی(سرمایه ای) نهاده کمتری وارد چرخه بازار و اقتصاد کنیم و سعی داشته باشیم که ستانده بیشتری از طریق کیفی سازی نهاده ها به دست آوریم؛ یعنی نیروی کار و سرمایه گذاری کیفی تری داشته باشیم.

**ایرنا: در سال های گذشته که اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی طی کرده، بهره وری چه وضعیتی داشته است؟
***پهلوانی: با توجه به اینکه در سال های گذشته کشور به لحاظ توسعه اقتصادی فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است، بهره وری هم متاثر از این فراز و نشیب ها بوده است. برای نمونه در 1391خورشیدی که با یک مرحله از تحریم ها مواجه شدیم رشد اقتصادی به شدت پایین آمد و سهم بهره وری در برنامه پنجم توسعه نزدیک به صفر رسید اما در 2 سال نخست برنامه ششم توسعه یعنی 1395 و 1396 خورشیدی یک سیر نزولی در رشد اقتصادی و بهره وری شاهد بوده ایم که در بهره روی حدود 30 درصد اتفاق افتاد اما متاسفانه از 1397خورشیدی که رشد اقتصادی به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت و فروش نفت پایین آمد وضعیت بهره وری کشور نیز مناسب نیست.

**ایرنا: این اقتصاد بهره ور محور که شما در مورد آن توضیح دادید در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ناعادلانه مواجه است چه کمکی به توسعه اقتصادی می کند؟
***پهلوانی: اقتصاد بهره ور محور برای این است تا در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ظالمانه روبرو است بتوانیم تاب آوری بیشتری داشته باشیم زیرا بهره وری در شرایطی که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته باشد تاثیرگذار است. اساساً وقتی که وفور منابع وجود داشته باشد ذهنیت افراد در سطح جامعه و در سطح مدیریتی و بنگاه داری به سمت صرفه جویی نمی رود در حالی که در یک نگاه درست و توسعه محورانه به این سمت است که تا جایی که ممکن باشد باید از تمام ظرفیت های بهره وری استفاده کرد. برای نمونه یکی از کشورهای پیشرو در بخش بهره وری ژاپن است که کارهای آموزشی پایه ای در مدارس انجام می دهد تا اساساً فرهنگ مردم کشورش با این مفهوم عجین شود تا در حوزه اداری و ساز وکارهای اقتصادی هم مدیران آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و امروزه نیز ژاپن در حال برنامه ریزی برای اقتصاد کشورش برمبنای رویکردهای جدید بهره وری است.

**ایرنا: برای ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف در کشور باید چه کاری انجام داد؟
***پهلوانی: در خصوص ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است که بهره وری و بهینه سازی برای مردم به یک درک عمومی تبدیل شود؛ یعنی در درجه نخست مردم جامعه باید پی به اهمیت آن ببرند این اتفاق هم عملی نمی شود مگر اینکه از نظام آموزشی کشور شروع کنیم. بنابراین در کنار فعالیت های کوتاه مدت در نظام آموزشی کشور و از پایه های دبستان باید برای ترویج و فرهنگ سازی در خصوص این مفهوم فعالیت انجام دهیم.

پژوهشم9370**9131

انتهای پیام /*

تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی-مترجم

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی، دوچرخه آزاد، نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند، اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم، نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها، زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد، کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی و پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

**تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی
روزنامه «خراسان» با درج گزارشی با عنوان «تاب آوری ارزی در شوک های سیاسی» می نویسد: بررسی روند نرخ ارز از ابتدای امسال نشان می دهد که به رغم هجمه های سنگین عوامل پیرامونی و به دلیل تدابیر صورت گرفته، نرخ ارز توانسته تعادل نسبی خود را حفظ کند. به گزارش خراسان، بازار ارز در حالی به سال 98 پا گذاشت که تا امروز با قله 15 هزار و 350 تومان در 19 اردیبهشت ماه مواجه شده است. اما با این حال، نرخ ها اکنون در همان محدوده 14 هزارتومان باقی مانده است. در این زمینه اگر چه برخی برآوردها از ابتدای سال 98 تا روزهای پایانی اردیبهشت ماه، نوسان نرخ ارز را حدود 12 درصد محاسبه کرده اند که چندان مطلوب نیست، اما مروری بر هجمه های صورت گرفته علیه بازار ارز، ریسک های پیرامونی این بازار از یک سو و نیز برخی اقدامات بانک مرکزی برای دفع این ریسک ها از سوی دیگر، نشان می دهد که باید نمره خوبی به تاب آوری بازار ارز در سال جدید داد.به طور کلی می توان گفت که از آغاز سال جدید تا امروز، سه اتفاق مهم، به بازار ارز هجوم آورده است. در روزهای ابتدایی سال، آمریکایی ها با استفاده از فرصت تعطیلی بازارها قصد داشتند با تاثیر گذاری بر زنجیره تولید نرخ ارز که منشأ آن در دبی امارات بود، به ایجاد پالس های قیمتی همزمان با قیمت سازی های کاذب دلالی در بازار تهران اقدام کنند که این هجمه آن ها با بیدارباش بانک مرکزی به صرافی های بانکی و حضور پررنگ این بانک در بازار به شکست انجامید.

در ادامه، دو خبر مهم تمدید نشدن معافیت تحریم های نفتی ایران و نیز ادبیات تهدید به جنگ آمریکایی ها بازار را تحت تاثیر قرار داد که این اخبار تاکنون نیز تاثیر مقطعی بر بازار ارز داشته اند و برخلاف اتفاقات سال های قبل که این تهدیدها قیمت ارز را با جهش های سنگین مواجه می کرد، در عمل، قیمت ارز فقط حدود هزار تومان افزایش یافت.در این مدت، تلاش هوشمندانه بانک مرکزی برای تعیین نرخ های خرید و فروش ارز در صرافی بانک ها قابل توجه است. به گونه ای که مجال برای نوسان گیری و ایجاد فضای دلالی از سودجویان گرفته شده است.

** دوچرخه آزاد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «دوچرخه آزاد» نوشت: در شرایطی دوباره بحث بر سر ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان بالا گرفته که برخی روحانیون اعلام کرده‌اند حتی از نظر شرعی هم منعی برای این کار وجود ندارد. آیت‌الله احمد عابدینی، مدرس حوزه در اصفهان اخیرا گفته است: «نه‌ تنها دوچرخه ‌سواری بانوان را حمایت می‌کنم، بلکه به دخترم دوچرخه‌ سواری یاد داده‌ام تا در ترددهایش در شهر اصفهان مجبور نباشد کنار یک نامحرم در تاکسی بنشیند.» آیت‌ الله محسن غرویان، استاد حوزه و دانشگاه هم یکی دیگر از روحانیونی بوده که طی روزهای اخیر به این مساله واکنش نشان داده است. او به سایت جامعه ایرانی گفته است: «آن‌ چیزی که ما در فقه داریم این است که نباید فساد اخلاقی داشته باشیم، مگر دوچرخه‌ سواری فساد است؟ حتی اگر در این موارد اشکال و سوالی پیش بیاید چون حرام نیست و منع نشده ما عموما اصل برائت را جاری می‌کنیم و می‌گوییم نه دوچرخه ‌سواری زنان منع و مشکلی ندارد.»

غرویان تصریح کرده است: «کسی که قصد ریبه داشته باشد دیدن آن فعالیت برایش حرام است، مثلا مردی که نگاهش به نامحرم از روی گناه و شهوت باشد این نگاه حرام است، وگرنه اگر قصدی در کار نباشد فی‌حده نفسه اموری مانند دوچرخه‌سواری و… گناه محسوب نمی‌شود و دوچرخه ‌سواری هم مانند سایر ورزش‌هاست. برخی هم می‌گویند زنان هنگام دوچرخه ‌سواری اندام بدن‌شان و برجستگی بدن‌شان نمایان می‌شود، خب اگر این‌گونه باشد هنگام راه رفتن و سایر فعالیت‌ها هم باید بگوییم چون بدن‌شان مشخص می‌شود باید آنها را منع کنیم؟ اگر بخواهیم براساس این حرف‌‌ها و نظرها پیش برویم باید زنان را از مدرسه، خیابان و… منع کنیم. من معتقدم باید نگاه مردان را اصلاح کنیم، به جای فشار و محدودیت‌ هایی که روی زنان می‌‌آوریم بهتر است نگاه آقایان جامعه مناسب و اصلاح شود.»

** نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند
روزنامه «شرق» با درج مطلبی با عنوان «نمی‌توان منتظر تغییر دولت در آمریکا ماند» به گفت وگو با نادر انتصار، استاد ممتاز علوم سیاسی دانشگاه آلابامای جنوبی پرداخت و نوشت: اکنون سال‌هاست قوانین بسیار زیادی علیه ایران در آمریکا تدوین شده است. علاوه بر قوانینی که به وسیله قوه مجریه در دوران رئیس‌ جمهوری‌های چند دهه اخیر ضد ایران اتخاذ شده است، کنگره آمریکا و حتی دادگاه‌ های فدرال این کشور نیز نقش بسیار مهمی در تدوین سیاست ‌ها و قوانین ضد ایران بازی کرده‌اند. رابطه ایران و آمریکا اکنون به قدری پیچیده شده است که حتی با روی کارآمدن رئیس‌جمهوری دموکرات که مایل به بهبود روابط دو کشور باشد، برای به نتیجه‌رسیدن، سال‌ها به طول خواهد انجامید. بنابراین منتظرماندن برای روی کارآمدن رئیس‌جمهوری جدید در سال 2020 تصمیمی غیراستراتژیک و غیرمعقول است.

به ‌علاوه در مقطع کنونی احتمال پیروزی ترامپ در انتخاب 2020 وجود دارد و ما نباید تعجب کنیم اگر ترامپ دوباره انتخاب شود. ضمنا انتخاب یک رئیس‌جمهوری دموکرات به خودی خود به حل‌ و فصل تنش‌های جاری بین ایران و آمریکا منجر نخواهد شد. باید در نظر داشته باشیم دیدگاه هیلاری کلینتون در سیاست خارجی، به ‌ویژه سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، دیدگاهی مرتجع بود و اگر ایشان به جای ترامپ انتخاب شده بود، او هم سیاست ضد ایران را دنبال می‌کرد؛ البته بدون استفاده از فحاشی و ناسزاگویی که زبان رایج ترامپ است.

** اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم
روزنامه «همدلی» با انتخاب تیتر «اژدهای اختلاس هنوز هم سر دارد و هم دم» نوشت: داستان اختلاس در ایران، به دلیل تکرار مداوم در 30سال اخیر و پیگیری آن از سوی مقام‌های قضایی و در نهایت انتشار چند و چون آن در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف، انگار هم قبح خود را از دست داده است و هم آنکه برای مردم به امری عادی تبدیل شده است. این در حالی است که بسیاری از مدیران و مسئولان یا وزیران و حتی روسای جمهور، اولین برنامه خود را قطع سر اژدهای اختلاس اعلام می‌کنند و گاه هم مدعی می‌شوند نام مفسدان اقتصادی در جیب آنهاست. اما عملا این اژدها از جایی سر برمی‌آورد که باعث حیرت و تعجب قاطبه مردم می‌شود. نگاهی به نام‌ها و چهره‌هایی که در چند دهه اخیر در زمره سلاطین اختلاس قرار گرفتند، این حقیقت را بازگو می‌کند که مهم‌‌ترین عاملی که می‌تواند به اختلاس بینجامد: رانت و قدرت است.

این دو مولفه باعث می‌شود این افراد برای انجام عمل خود نه ترسی از بازخواست داشته باشند و نه آنکه اجازه بدهند کسی به کارهای آنها سرکشی کند. اما زمانی که خوشبختانه سایه قانون بر سر آنها قرار می‌گیرد و برخی به حبس‌هایی چون ابد یا چندین ساله محکوم می‌شوند و گردن یکی دو نفر هم با دار آشنا می‌شود، هزاران دلیل و برهان برای خود دست و پا می‌کنند تا یک رفتار خلاف عرف، قانون، اخلاق و دین را موجه جلوه دهند.

** نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها
روزنامه «ایران» در گزارشی با عنوان «نگرانی از پولشویی به بهانه دور زدن تحریم ها» می نویسد: نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند. رئیس مجلس یک فوریت این لایحه را به رأی گذاشت که نمایندگان با 147 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. در مقدمه این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر بر پیشگیری و مقابله با پولشویی، بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی، نقش مؤثری ایفا می‌کند.

لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در توضیح دلیل دولت برای تقاضای بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی با قید دو فوریت گفت‌: دو قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضرورتی برای بهبود نظام مالی کشور است. در مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پولشویی تکالیفی آورده شد که علاوه بر بانک‌ها برای بیمه ‌ها، صندوق بازنشستگی، وکلا و خیلی از دستگاه‌های دیگر تکالیفی جهت مبارزه با پولشویی لحاظ شود، اما دستگاه‌ های ناظر بر آنها مشخص نشده بود. ما در این لایحه بانک مرکزی، بیمه مرکزی و بورس را به عنوان ناظر در اجرای این قانون لحاظ کردیم. با توجه به شرایط فعلی کشور پولشویی به مشکلات دامن می‌زند کما این که کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی هم در نامه‌های متعددی از پولشویی‌ها با عنوان «دور زدن تحریم‌ها» ابراز نگرانی کرده‌اند. به گفته معاون حقوقی رئیس جمهوری ما در اجرای تعهدات بین‌المللی باید این موضوع را در چارچوب قوانین داخلی رفع کنیم.

** زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد
روزنامه «اعتماد» با درج گزارشی با عنوان «زنگ‌ ها در نطنز به صدا درآمد» می نویسد: دوباره استان اصفهان، نطنز، مجتمع تاسیسات غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن. نخستین‌بار در شهریور ماه 1396 به همت سازمان انرژی اتمی در قالب تیم خبرنگاری از مجتمع تاسیسات غنی‌‍‌سازی نطنز بازدید کردم. دو بازدید در کمتر از دو سال با دو هدف متفاوت. نخستین‌بار در روزهایی از قلب غنی‌سازی ایران بازدید کردم که توافق هسته‌ای همچنان میان ایران و ترکیب 1+5 حلقه اتصال به حساب می‌آمد و ایالات متحده امریکا با رای دونالد ترامپ، رییس‌جمهور این کشور از توافق کنار نکشیده بود. در آن بازه زمانی ایران تعهدهای هسته‌ای خود را طبق برجام و در تیررس دوربین‌های آبی‌رنگ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک به یک انجام می‌داد و هنوز بازگشت تحریم‌های هسته‌ای امریکا، مانع از منفعت اقتصادی تهران از توافق نشده‌ بود.

غنی‌ سازی اورانیوم در نطنز یک بار در جولای سال 2004 در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با تروییکای اروپایی متوقف شد. دو سال پس از این تاریخ در سال 2006 میلادی بود که با خلف وعده اروپایی‌ها در مذاکرات که نتیجه کارشکنی‌های امریکا بود، ایران غنی‌سازی در این مرکز را از سر گرفت. اصرار امریکا در آن بازه زمانی برای به صفر رساندن غنی‌سازی اورانیوم عملا منتهی به افزایش تعداد سانتریفیوژهای ایران شد. در سپتامبر سال 2007 بود که دولت ایران اعلام کرد 3 هزار سانتریفیوژ را در نطنز مستقر کرده است. در سال 2010، مقام‌های ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دادند که از این پس غنی‌سازی‌های ایران در نطنز انجام خواهد شد و در ماه مارس سال 2011 نیز جرقه آغاز این کار را زدند. تداوم توافق هسته‌ای در حالی که طرف‌های باقیمانده در آن شعارهای شفاهی را به گام‌های اجرایی تبدیل کرده‌اند، هم مطلوب ایران است و هم 1+4. تهران در ایستگاه نطنز ترمز را اندکی رها کرده و اراده اروپا برای دفاع از توافقی چندجانبه و شناسنامه‌دار را که دستاوردی مهم برای حوزه منع اشاعه است به نظاره نشسته است.

** کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی
روزنامه «ایران» با انتخاب عنوان «کمبود 103 هزار معلم در دوره ابتدایی» نوشت: سونامی بازنشستگی و کمبود معلم در آموزش و پرورش چند سالی است که در صدر اخبار این وزارتخانه قرار دارد. البته مسئولان آموزشی برای این موضوع راهکارهای بسیاری را در نظر گرفته‌اند، آنها درباره ردیف استخدام رسمی از طریق سازمان برنامه و بودجه، دانشگاه فرهنگیان یا به شکل آزمون آزاد صحبت‌هایی را انجام داده‌اند و در سوی دیگر معاونان وزیر آموزش و پرورش برای خروج از بحران کمبود معلم خبرهایی از خرید خدمات آموزشی و یا افزایش سن بازنشستگی تا 35 سال داده‌اند. برخی‌ بر این باورند از طریق حق التدریسی‌ها و سربازمعلم‌ها می‌توان کمبود معلم را جبران کرد. با این همه کمبود معلم همچنان یکی از مشکلات اصلی وزارت آموزش و پرورش است. آن‌گونه که مسئولان آموزش‌وپرورش می‌گویند تا سال 99، 320 هزار نفر در آموزش‌وپرورش بازنشسته خواهند شد و براین اساس به 300 هزار معلم نیاز است که با این روند فعلی پذیرش اندک در دانشگاه فرهنگیان و سهمیه ‌های اختصاص یافته به آموزش‌ وپرورش در آزمون‌های استخدامی نمی‌توان کسری معلم را پاسخ داد. علاوه بر این، آمارها می‌گوید بیشترین کمبود معلم در دوره ابتدایی است آن‌ طور که معاون ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید در این دوره 103 هزار و 380 نفر کمبود معلم داریم. آن‌طور که مسئولان آموزش و پرورش می‌گویند اگر سالانه بتوانند 30هزار معلم را تربیت و جذب کنند شاید بتوانند این کمبودها را جبران کنند.

از یک سو مسئولان وزارت آموزش و پرورش در تدارک اخذ مجوزهای استخدامی هستند و از طرف دیگر هم مسئولان دانشگاه فرهنگیان هستند که نیروی‌های جدید را برای سال تحصیلی جدید آماده می‌کنند. آن ‌طور که حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان به خبرنگار «ایران» می‌گوید: برای مهر 98 حدود 20 هزار معلم تحویل آموزش و پرورش می‌دهیم، اما کمبود معلم چیزی در حدود 50 هزار نفر در مدارس است. با این حال درخواست 55هزار مجوز استخدامی به سازمان امور استخدامی ارائه کرده‌ایم. البته به مسئولان امور استخدامی اعلام کردیم که می‌توانیم 20 هزار نیرو را از طریق آزمون سراسری جذب کنیم و 35 هزار نیرو را هم تربیت کنیم. در مجوزهای استخدامی، نیازهای میان‌مدت و بلندمدت را هدف قرار می‌دهند و ما در راستای اهداف میان‌مدت درخواست استخدامی ارسال می‌کنیم. سال گذشته مسئولان آموزش و پرورش به دلیل کمبود نیروی انسانی در برخی مناطق، معاونان و مدیران مدارس را ملزم به تدریس کرده بودند که امسال مدیران مدارس از الزام به تدریس خارج شدند و فقط برای معاونان اما الزامی است. با این حال اگر بتوانیم موضوع جذب نیرو را برطرف کنیم معاونان هم از تدریس خارج می‌شوند.

** پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «پیش ‌شرط‌های عملیات بازار باز» می نویسد: پس از مدت ‌ها بحث، سرانجام شورای پول و اعتبار در اواخر فروردین‌ماه سال جاری مجوزهای لازم برای اجرای عملیات بازار باز را به بانک مرکزی اعطا کرد. . عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان دیگر، بانک مرکزی پول خود را به‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره و پایه پولی و در نتیجه به‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد.

اولین هدف بانک‌های مرکزی که همیشه مقدم بر سایر اهداف تعریف می‌شود، ثبات و پایداری در قیمت‌ها از طریق تعریف اهداف تورمی و استفاده از همه ابزارهای پولی برای تحقق این هدف مهم است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ‌گونه هدف تورمی را مشخص نکرده و حتی از اعلام تغییرات نرخ‌ها در گذشته هم خودداری می‌کند، آن گونه که پس از آبان 97 هیچ گونه آماری از نرخ تورم در سایت بانک مرکزی منتشر نشده است، بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری باید با مبنا قراردادن چه نرخ تورمی اقدام به تنزیل اوراق کنند و در شرایطی که حداقل اطلاعات لازم در اختیار تحلیلگران قرار ندارد، قیمت‌های کشف شده و معامله شده تا چه حد دقیق و بیانگر واقعیات بازار خواهد بود؟

پژوهشم**9117**2059**9131

انتهای پیام /*

زیست شبانه در تهران؛ فرصتی برای ارتقای امنیت و معیشت مردم-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، اقدام شهرداری تهران برای آزمایش طرح «زیست شبانه» در سطح شهر تهران و تبدیل تعدادی از معابر به محل فعالیت شبانه فروشگاه ها و مراکز فراغتی، از یک سو با استقبال شهروندان روبرو شده است و از سوی دیگر نیروی انتظامی خواهان آن شده است که برای تداوم این طرح پس از ماه مبارک رمضان، تمهیدات بیشتری صورت بپذیرد؛ اما آن چه به نظر می رسد، ضرورت تغییر در سازمان مدیریت شهری برای افزایش زمان فعالیت شهر برای بهره بردن هرچه بیشتر از زمان در اختیار برای تامین نیازهای شهروندان است.

** زندگی شهرنشینی و ضرورت زیست شبانه
در زندگی روستایی، روز زمان کار و تلاش و شب زمان استراحت است؛ اما با گسترش زندگی شهرنشینی و افزایش ارتباطات تجاری در جهان، نمی توان همچون گذشته چنین تفکیکی را قایل شد. امروزه به دلیل آنکه اغلب شهروندان در طول ساعات روز تا زمان عصر مشغول به کار هستند، اموری همچون خرید مایحتاج روزانه، پوشاک، مراجعه به مراکز درمانی، فراغت و تفریح به ساعات شبانگاهی منتقل شده اند. از همین رو است که در بسیاری از شهرهای جهان، سازمان شهری، چنان نظم یافته اند که بتوانند پاسخگوی این نیاز باشند.
در وضعیت عادی شب زمانی است که شهر آرام آرام به سمت بی نظمی سوق پیدا می کند و فضاهای شهری امن، تبدیل به فضاهایی بی دفاع می گردند. بسیاری از جرایم در شب های تاریک به وقوع می پیوندند و اغلب باندهای خلافکار فضاهای شبانه را زمانی مناسب برای ارتکاب تخلفات خود در نظر می گیرند. خود این مساله سبب نوعی گریز و طرد حیات شبانه به مثابه حیات ناهنجار و پرخطر در فضاهای عمومی شهری شده است. بدین ترتیب از دید برخی مسوولان استفاده از فراغت شبانه برای شهروندان می تواند تبدیل به زمانی مخاطره آمیز گردد که باعث میشود تا آنان به این نتیجه برسند که بهتر است شهروندان شب را در خانه و بی تحرکی سپری کنند تا آن که وارد فضاهای بی دفاع شوند.

**زیست شبانه در شهرها و نظرات موافقان
آغاز شب در کلانشهر تهران، زمان اوج حرکات مرکزگریز و مرکزگرایی شهری است. بخش بزرگی از جمعیت این کلانشهر در آغاز شب و پس از پایان کار روزانه خود به سمت حومه های شهری حرکت می کنند و ترافیک گره خورده شریان های اصلی تهران را پدید می آورند. این در حالی است که بخش بزرگی از جمعیت نیز با آغاز شب به سمت مراکز خرید، اماکن تفریحی، مکان های زیارتی شهر و یا برای مهمانی و دید و بازدید به ویژه در تعطیلات آخر هفته به سمت مرکز شهر سرازیر می شوند و در نتیجه گره گاه های ترافیکی در میادین و خیابان های اصلی تهران را پدید می آورند. این وضعیت با آغاز ماه مبارک رمضان و به دلیل آن که اغلب افراد ترجیح می دهند پیش از زمان افطار به مقصد خود برسند، تشدید می گردد.
این در حالی است که به نظر موافقان زیست شبانه، افزایش ساعات کار مراکز تفریحی و فراغتی، می تواند بار ترافیکی متراکم در ساعات افطار را تقلیل دهد و باعث شود تا بسیاری از شهروندان خروج از خانه و حضور در مراکز خرید و امکان تفریحی را به ساعات پایانی شب منتقل نمایند. اما تنها در ماه رمضان چنین اتفاقی رخ نمی دهد. هوای گرم تابستانی نیز محرک دیگری است که باعث می شود شهروندان ترجیح دهند ساعات حضور خود در خیابان ها را به ساعات دیرهنگام شب منتقل نمایند و اغلب شهروندان ترجیح می دهند تا زمان غروب آفتاب در خانه بمانند.
در عین حال فعالیت شبانه مراکز خرید و امکان فراغتی، می تواند باعث جذب بیشتر نیروی کار، افزایش درآمد مراکز تجاری و ایجاد محیط هایی شلوغ و امن گردد. به نظر موافقان زیست شبانه، حضور گسترده مردم در معابر به خودی خود می تواند باعث ایجاد فضای امن گردد و چهره ناامن شب ها در شهرها را خواهد زدود و مهمتر از همه بر میزان نشاط و شادابی اجتماعی خواهد افزود.
یکی از عناصر افزایش «پدافند غیرعامل»، «حضور مردم» در یک مکان خاص است. حضور گسترده شهروندان همواره باعث می شود تا متخلفان بیش از پیش احتیاط کنند و امکان ارتکاب بسیاری از جرایم خشن بسیار کاهش یابد. امری که به خودی خود باعث افزایش «احساس امنیت» در میان شهروندان خواهد شد.

** زندگی شبانه؛ مخالفان چه نظری دارند؟
مخالفان فعالیت شبانه مراکز خرید و امکان تفریحی معتقدند فعالیت شبانه این مراکز در درجه اول باعث افزایش مصرف انرژی خواهد شد. به ویژه در چند سال گذشته که کشور دچار مشکل تامین برق آن هم به دلیل خشکسالی و کاهش توان تولید نیروگاه ها شده بود، فعالیت شب هنگام و طولانی این مراکز باعث مصرف بی رویه انرژی برق می شد.
دلیل دیگر مخالفان، بحث بر سر تامین امنیت این مراکز است. نیروی انتظامی برای تامین امنیت شبانه، در صورت افزایش بسیار زیاد جمعیت حاضر در مراکز مختلف، نیازمند منابع و امکانات بسیار بیشتری خواهد بود و تامین این امنیت بسیار دشوار است. در عین حال پایش و تامین امنیت معابر و اماکن در ساعاتی که نور خورشید وجود ندارد، سخت تر از طول روز است و بیش از پیش نیازمند امکانات و تجهیزات خواهد بود. ضمن آن که در این شرایط امکان بروز نزاع ها، درگیری ها، فروش مواد مخدر، ایجاد مزاحمت های خیابانی و دیگر موارد مخل امنیت، ممکن است بیشتر گردد.
از سوی دیگر برخی از منتقدان باور دارند که فعالیت اقتصادی در شب باعث خواهد شد تا خانواده ها کمتر بتوانند در کنار یکدیگر باشند و این مسئله باعث فشار جسمانی و روانی بیشتر به شهروندان خواهد شد. همچنین فراغت شبانه می تواند از توان نیروهای کار در طول روز بکاهد و آنان خسته و فرسوده در طول روز بر سر کار خود حاضر شوند.
نکته دیگری که مخالفین زیست شبانه به آن اشاره می کنند، آن است که در برخی شهرهای غربی، زیست شبانه یا آنچه که آن را «Nightlife» می نامند، به معنای فعالیت کلوب ها، باشگاه ها و مراکز فساد در ساعات نیمه شب است و بدین ترتیب نفس زیست شبانه در نگاه آن ها، به معنا نوعی سبک زندگی بی بند و بار و منحرف خواهد بود.

** زندگی شبانه و تجربه جهانی
زیست شبانه در اغلب شهرهای جهان، به صورت محدوده ای اعمال می شود. بدین معنا در بسیاری از شهرهای مهم جهان همچون «قاهره»، «مسکو»، «والنسیا»، «بوئنوس آیرس» و مانند آن، مراکز خرید، تفریح یا فراغت با دریافت مجوز، در مناطقی خاص و تدارک دیده شده، تا پاسی از شب به ارایه خدمات به مشتریان خود مشغول خواهند بود. در اغلب این شهرها، گردشگران، اولین و بیشترین متقضیان استفاده از زندگی شبانه در شهرها هستند و فعالیت اصلی مراکز فعال در زیست شبانه شهرها، در روزهای پایانی هفته صورت می پذیرد.
فعالیت محدود و منطقه ای برای فراغت شبانه، نه تنها امنیت آن را آسان تر ساخته است؛ بلکه از ایجاد بار ترافیکی اضافه در سطح شهرها می کاهد و باعث افزایش شادی و نشاط در شهرها می گردد. همچنین مراکزی که در طول ساعات نیمه شب فعالیت دارند بایستی هزینه های بیشتری را برای تامین امنیت و خدمات شهری بپردازند تا تبدیل به یک بار مالی و معضل امنیتی برای مدیران شهری نشوند.
هرچند زیست شبانه در برخی از شهرهای جهان ممکن است با عیش و نوش و رفتارهای خلاف اخلاق گره خورده باشد؛ اما هم اکنون بسیاری از شهرهای مهم کشورهای اسلامی با برنامه ریزی دقیق و فعالانه توانسته اند زیست شبانه را تبدیل به فرصتی برای کنار هم بودن خانواده ها، زیارت از امکان مذهبی و دریافت خدمات ضروری برای افرادی نمایند که در طول روز فرصت دستیابی به این خدمات را نخواهند داشت.

** زندگی شبانه در شهر تهران؛ فرصتی برای آزمون و خطا
پیش از این چند سالی بود که در ماه مبارک رمضان، برخی امکان همچون رستوران ها و کافه ها، به دلیل ان که امکان فعالیت در ساعات روز را نداشتند، این فرصت را بدست آوردند که تا سحر فعالیت کنند. آزمون فعالیت این مراکز، به نظر موفق بوده است و اکنون مدتی است که این طرح هر ساله اجرا می شود. با موفقیت این طرح، می توان انتظار داشت که نقاط ضعف و قوت اجرای چنین طرح هایی مشخص شوند و بهتر از گذشت اجرا گردند.
در عین حال استقبال شهروندان و خانواده های از گذرگاه های مشخص شده در این طرح، می تواند نشان دهد که طرح مذکور تا چه اندازه موفق بوده است. نکته دیگر آن است که نفس حضور مردم می تواند به خودی خود تبدیل به یک پدافند غیرعامل شده و باعث کاهش آسیب های اجتماعی در نقاطی شود که تا پیش از این در شب های تاریک شهر دچار آسیب بوده اند.
تجربه اقدامات شهرداری تهران در برداشتن حصارهای پارک های سطح شهر در دهه 1370 و تبدیل پارک ها به مکان هایی که خانواده در شب ها می توانستند در آن ساعاتی را به فراغت و تفریح بگذارنند، تجربه بسیار موفقی بود و حضور گسترده شهروندان به ویژه در شب های بهاری و تابستانی نشان داد که تا چه اندازه این حضور می تواند موجب افزایش امنیت مناطق مختلف شهری گردد. تجربه ای که با تغییر کاربری دره ها و محدوده مسیل ها و تبدیل آن ها به پارک هایی همچون پارک «نهج البلاغه»، باعث شد تا این مراکز از محل زندگی کارتن خواب ها و معتادین، تبدیل به محل فراغت و شادی خانواده ها شوند.
از همین رو با تجربه تبدیل برخی خیابان ها و معابر تهران به مراکز زیست شبانه می توان فرصت جست و با فعال کردن این خیابان ها، در شب های گرم بهار و تابستان، علاوه بر ایجاد فرصت های بیشتر برای اشتغال و کسب درآمد برای شهروندان، مرکز شهر را تبدیل به نقاطی امن و فراغتی ساخت. نقاطی که شب در آن ها، نه یادآور تاریکی و تنهایی که یادآور امنیت و فراغت خواهد شد.
**پژوهش**9479**1552

انتهای پیام /*

سقوط نرخ دلار و ترکیدن حباب قیمتی آن-مترجم

گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است.

** دلایل ریزش قیمت دلار به کانال ۱۳ هزار تومان چیست؟ بازار سکه امروز شاهد کاهش پلکانی قیمت‌ها بود/ هر یک ربع، سکه ارزان‌تر می‌شود
پایگاه خبری «تابناک» در گفت و گو با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و محمد کشتی آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر، نوشت: در یک ماه اخیر قیمت دلار در نوسان بوده است و در برخی روز‌ها این قیمت به کانال ۱۵ هزار تومان هم وارد شد. در روز‌های اخیر قیمت دلار دوباره نزولی شده است و تا لحظه تهیه این خبر به کانال ۱۳ هزار تومان وارد شده است. در گفتگو خبرنگار تابناک اقتصادی با وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی این پرسش‌ها پاسخ داده شد که دلیل افزایش قیمت دلار چه بود و چه عواملی باعث شد تا این قیمت در روز‌های اخیر کاهش یابد؟ قیمت دلار در سال ۱۳۹۸ در چه بازه‌ای خواهد بود؟

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این پرسش‌ها گفت: دلیل اول افزایش قیمت دلار طی روز‌های گذشته این بود که تنش بین ایران و آمریکا تشدید شد و آمریکا ناو خود را به خلیج فارس فرستاد و از طرفی هم برخی کشتی‌های اماراتی و عربستانی در آب‌های خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند. در کنار این موضوعات، اخبار در مورد احتمال جنگ بین ایران و آمریکا هم مطرح شد. دلیل دوم این بود که تقریباً ما در برخی حوزه‌های اقتصادی از جمله خودرو شاهد رها شدن اقتصاد بودیم. همین اخبار عمدتاً تنش زا و منفی در طی روز‌های گذشته باعث شد تا قیمت دلار حدود ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان نسبت به سطح مقاومت قبلی خود که ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود افزایش یابد و به کانال ۱۵ هزار تومان وارد شد.

شقاقی شهری در مورد کاهش قیمت دلار در این چند روز گفت: اولین دلیل این است که اخبار منفی و تنش زا کاهش یافته است. از یک سو، خود آمریکایی‌ها از کانال‌های مختلف اعلام کرده اند که قصد جنگ نظامی با ایران را ندارند و بیشتر به دنبال جنگ اقتصادی هستند و همچنین کشور‌های عربی هم اعلام کردند که حاضر نیستند در منطقه جنگ دیگری به وجود بیاید و از سوی دیگر مسئولین عالی نظام نیز اعلام کردند که ایران حاضر به گسترش تنش از طریق ایجاد جنگ نیست. دومین دلیل این بود که اخبار خوبی در حوزه تشکیل بازار متشکل ارزی منتشر شد و تقریباً این اخبار نشان می‌دهند که سازوکار بازار متشکل ارزی عملاً طی شده است و احتمالاً این بازار در روز‌های آینده کار خود را آغاز خواهد کرد.

سومین دلیل این است که دولت در حال حاضر چند تصمیم سختگیرانه در حوزه ارز را گرفته است. یکی این است که دولت با جدیت به دنبال بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات است و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی اعلام کردند که فهرست صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازنگردانده اند به مراجع قضایی ارسال کرده و این افراد باید منتظر برخورد‌های جدی تری باشند. دولت به دنبال آن است تا جلوی سواستفاده‌های احتمالی از ارز حاصل از صادرات را بگیرد و اجازه ندهد که این ارز در بازار آزاد به فروش برسد یا به کشور وارد نشود. دوم این است که در چند روز اخیر شاهد بودیم که سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که شیوه نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرده است. این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی با توجه به تحولات ارزی سال‌های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی نموده اند صادر شده است. این نشان می‌دهد که سازمان امور مالیاتی به دنبال اخذ مالیات از خریداران و فروشندگان ارز است و این باعث برهم خوردن امنیت بازار ارز شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: قیمت دلار در بازار داخلی به دلیل عدم وجود کشش در اقتصاد ایران و عدم وجود تقاضا به قیمت‌های بالاتر، بیشتر از ۱۵ هزار تومان نخواهد شد. ذخایر ارزی کشور بسیار بالاست و همین موضوع امکان رها شدن اقتصاد را نمی‌دهد. همچنین بدهی خارجی ایران کم است و خود این موجب خواهد شد که تقاضا برای ارز کمتر باشد و اقتصاد ایران از هم نپاشد.

محمد کشتی آرای رییس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اظهار داشت: امروز از ابتدای صبح همزمان با شروع فعالیت بازار، هر یک ربع شاهد کاهش قیمت‌ها هستیم. به گونه‌ای که در حال حاضر (ساعت ۱۴) هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نسبت به روز گذشته، ۲۰۰ هزار تومان کاهش و نسبت به ده روز پیش، حدود ۵۰۰ هزار تومان ریزش داشته است. همچنین برای اولین بار، بهای سکه تمام طرح جدید و طرح قدیم به رقم یکسان برای فروش رسیده اند. در مجموع روند امروز بازار، تا این لحظه به صورت پلکانی در جهت کاهش قیمت‌ها می‌باشد.

** سی‌اف‌تی و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شدند؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با چند نفر از فعالان سیاسی در مورد اینکه «سی‌اف‌تی و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شدند؟ نوشت: در روزهایی که همه منتظر تعیین تکلیف شدن دو لایحه مهم CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت هستند، برخی خبرها حکایت از آن دارد که این لوایح از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.

«از دستور کار خارج شدن دو لایحه مهم CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص با دستور دبیرخانه مجمع»، خبری بود که روز گذشته از سوی محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد آنهم درست در روزهایی که فضای سیاسی و رسانه ای کشور منتظر تعیین تکلیف شدن سرانجام این دو لایحه هستند. علنی شدن این تصمیم دبیرخانه مجمع اما با پس لرزه‌هایی در فضای سیاسی کشور همراه شد و به صحن علنی مجلس هم رسید.

مصطفی کواکبیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که تریبونش در صحن علنی باز شده بود، به اظهارات محمدصدر گریزی زد و گفت: اخیراً شنیده‌ایم که دبیر مجمع تشخیص دستور داده که لوایح پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شود. کواکبیان به طرح کنایه ای این سوال که «آیا دبیر مجمع چنین اختیاری را داشته‌اند یا خیر؟»، ادامه داد: بیش از چهار ماه از زمانی که لوایح CFT و پالرمو برای بررسی به مجمع تشخیص فرستاده شده، می‌گذرد. مجلس وقت زیادی برای تصویب طرح‌ها و لوایح می‌گذارد و وقت زیادی ندارد که موضوعی را تصویب و به شورای نگهبان بفرستد و بعد که به مجمع ارسال می‌شود بگوید که تشخیص داده شده این لوایح از دستور کار خارج شود. امیدوارم این حرف درست نباشد.

این اظهارات درحالی از سوی محمد صدر مطرح شده است که غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت در گفت و گو با خبرآنلاین از این تصمیم دبیرخانه ابراز بی اطلاعی کرد.

احمد توکلی هم که با خبرنگار خبرآنلاین گفت و گو کرده است، با رد از دستور کار خارج شدن این دو لایحه مهم از دستور کار مجمع، گفت: نه این لوایح از دستور کار مجمع خارج نشده است بلکه زمینه بررسی آن وجود ندارد. وقتی آمریکا به گونه ای دیگر رفتار می کند و نمی شود به او اعتماد کرد. وقتی اروپایی می گویند باید برجام اجرا شود ولی خودشان تعهداتشان را اجرا نمی‌کنند یا در مورد اینستکس به گونه ای دیگر رفتار می کنند یا وقتی می گویند ما برجام را قبول داریم ولی به آن عمل نمی کنند در این شرایط خود به خود اگر ما کوتاه بیاییم فشار آنها بیشتر می شود. اگر ما مقاومت کنیم فشار آنها کمتر می شود. ما اگر بخواهیم سریع این لوایح را بررسی کنیم و فقط معیشت مردم را ملاک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به ضرر مردم می شود.

توکلی گفت: لوایح پالرمو و CFT از دستور کار خارج نشده است اما فعلا تعجیلی برای بررسی آنها نداریم.

در همین راستا، آیت الله محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اخبار منتشر شده مبنی بر خارج شدن دو لایحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص را رد کرد. او که با تسنیم گفتگو کرده، درباره برخی اخبار منتشر شده مبنی بر خارج شدن دو لایحه پالرمو و CFT از دستور کار مجمع تشخیص گفت: این لوایح هم اکنون کمیسیون‌های تخصصی مجمع در حال بررسی است. به محض اتمام بررسی این دو لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجمع، این لوایح در دستور کار جلسات صحن مجمع نیز قرار خواهد گرفت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دو لایحه مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) است که اکنون در مرحله بررسی در مجمع تشخیص می‌باشد.

** اگر ترامپ قصد جنگ با ایران را داشت، تاکنون بهانه‌اش به وجود آمده بود / ترامپ نگران است که با حمله به ایران، انتخابات ۲۰۲۰ را از دست بدهد
پایگاه خبری تحلیلی «انتخاب» در گفت و گو با علی بیگدلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل، نوشت: این تحلیلگر بین المللی، در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره ایران می گوید: اگر آمریکا دنبال بهانه برای حمله به ایران بود، این بهانه ها بوجود آمده بود. حمله به کشتی های نفتکش و حمله حوثی ها به عربستان سعودی بهترین دلیل است که نشان می دهد آمریکا خیلی تمایلی به جنگ ندارد. علی رغم اینکه عربستان، امارات و قطعا اسراییل و حتی بعضی از شخصیت های داخل کاخ سفید آمریکا را به جنگ با ایران تشویق می‌کردند، ولی اصلا هیچ نوع تمایلی نسبت به این قضیه در ترامپ دیده نمی شود.

او درباره علت مخالفت ترامپ با پیشنهادهای جنگ نیز گفت: این موضوع به دلیل مسئله انتخابات سال آینده است. اگرچه ترامپ توانسته در داخل موفقیت هایی به دست آورد ولی در سیاست خارجی هیچ توفیقی نداشته. پس اگر که بخواهد دست به چنین اقدامی بزند موقعیت خود در انتخابات سال آینده را از دست خواهد داد. به همین دلیل است که به نظر می‌رسد تمایلی به جنگ ندارد. همانطور که در ونزوئلا هم به همین صورت عمل کرد، در واقع او به دنبال این است که در سیاست خارجی بتواند موفقیتی به دست بیاورد.

بیگدلی با بیان اینکه آمریکا در کره موفقیتی به دست نیاورد، در ونزوئلا هم خیلی موفق نبود و در مورد ایران هم توفیقی به دست نیاورد گفت: اینکه آیا آمریکا می خواهد بعد از این همه لشکرکشی و این همه تجهیزات، منطقه را رها کند و برود، در این صورت هم باز در آستانه انتخابات ۲۰۲۰ لطمه ای به موقعیت ترامپ از طریق دموکرات ها وارد خواهد شد که مقداری موضوع را پیچیده کرده. در نتیجه ترامپ امیدوار است که با این فشارها، ایران را به نقطه ای از سختی برساند که به مذاکره تن دهد وگرنه جنگ به نفع آمریکا نیست، حتی معلوم شد که عربستان سعودی هم به تنهایی قادر به جنگیدن با ایران نیست.

این تحلیلگر مسائل بین الملل همچنین افزود: در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد که ترامپ بخواهد همکارانش را در کاخ سفید تغییر دهد. فشارهایی که بولتون می آورد و سیاستی که ترامپ به کار می‌برد، به این معناست که می‌خواهند از همه اشکال دیپلماسی استفاده کنند؛ یعنی هم ایران را از جهت حمله نظامی تحت فشار قرار دهند؛ هم اینکه حمله نظامی صورت نگیرد و آنها به فشار های اقتصادی ادامه دهند. این یک بازی سیاسی است؛ یعنی چیزی نیست که ریشه های عمیق بین ترامپ و همکارانش در کاخ سفید داشته باشد.

بیگدلی ادامه داد: بولتون تفکرات نومحافظه‌کارانه دارد. از این جهت تحت تاثیر تندروهای یهودی هم قرار می‌گیرد که خود ترامپ را به ریاست‌جمهوری رساندند. ولی الان ترامپ به این نتیجه رسیده که حمله به ایران دچار همان سرنوشتی می‌شود که بوش به عراق و افغانستان یا اوباما به شمال آفریقا داشت که در هر سه موردش ناموفق بودند. یعنی یک بحران ریشه دار در خاورمیانه بوجود آوردند و در نهایت همه این ها به زیان آمریکا تمام شد، بدون آنکه به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند. بنابراین خیلی بعید به نظر می‌رسد که ترامپ دست به حمله نظامی به ایران بزند و خودش را گرفتار یک حوزه جدید درگیری بکند. با توجه به اینکه جنگیدن با ایران خیلی راحت و آسوده نیست.

** «سوء محاسبه» تنش در منطقه را از کنترل خارج می‌کند؟
پایگاه خبری «فرارو» در گفت و گو با محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل، در خصوص«حمله موشکی به سفارت آمریکا در بغداد و توییت تهدیدآمیز ترامپ» نوشت: شب گذشته یک موشک به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد اصابت کرد. ساعاتی بعد رییس جمهور آمریکا در توییتی تهدید آمیز به ایران هشدار داد. در روز‌های اخیر این سومین عملیات نظامی است که موجب افزایش تنش بین دو کشور می‌شود.

شب گذشته منابع دیپلماتیک مستقر در بغداد از شنیده شدن صدای انفجار در «منطقه سبز» پایتخت عراق خبر دادند. شبکه خبری اسکای‌نیوز هم از اصابت موشک کاتیوشا به این منطقه خبر داده است. گروه اطلاع‌رسانی امنیتی عراق نیز این خبر را تأیید و اعلام کرده که این رویداد تلفاتی در پی نداشته است. گزارش العربیه حاکی از آن است که این موشک به نزدیکی سفارت واشنگتن در بغداد اصابت کرده است.

به گزارش آکسیوس، هنوز هیچ کس مسئولیت حمله بغداد را به عهده نگرفته است، اما یک مقام مسئول در وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفته اگر هر حمله‌ای از طرف نیرو‌های نیابتی ایران در منطقه اتفاق بیافتد، ایران را مسئول می‌دانیم و پاسخ می‌دهیم. به دنبال این حادثه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در حساب توئیتری خود خطاب به ایران نوشت: «اگر ایران می‌خواهد بجنگند این رسما پایانش خواهد بود؛ هرگز دوباره آمریکا را تهدید نکنید». ساعاتی بعد فاکس نیوز مصاحبه‌ای با دونالد ترامپ پخش کرد که در این مصاحبه رییس جمهور آمریکا از عدم تمایل خود به جنگ گفت. این مصاحبه هفته گذشته ضبط شده است.

محسن جلیلوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد احتمال وقوع جنگ در پی چنین حوادثی به فرارو گفت: اصولا جنگ محصول محاسبه نیست بلکه محصول «سوء محاسبه» است. جنگ‌هایی که در طول تاریخ اتفاق افتاده است هیچ وقت به خاطر محاسبات یک طرف نبوده است بلکه ناشی از سوء محاسبه‌ها بوده است. این اتفاقاتی که در حال وقوع است احتمال سوء محاسبه را از دو طرف بالا می‌برد. فارغ از اینکه مسبب این حوادث چه کسی بوده است، اگر چنین اتفاقاتی که محصول سوء محاسبه است بیشتر اتفاق بیافتد، آتش جنگ شعله ور می‌شود.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در مورد توییت شب گذشته ترامپ گفت: توییت ترامپ چند نشانه مهم داشت. رییس جمهور آمریکا نوشته بود اگر ایران جنگ بخواهد این پایان «ایران» خواهد بود؛ یعنی بحث ترامپ، نظام و حاکمیت فعلی نیست، می‌خواهد کل کشور را مورد هدف قرار دهد. بنابر این به نظر می‌رسد اگر چند سوء محاسبه از طرف هر طرفی صورت بگیرد کار از دست خارج می‌شود و جنگ اتفاق می‌افتد.

جلیلوند ادامه داد: «هم ایران، هم آمریکا و هم اخیرا عربستان سعودی گفته‌اند جنگ نمی‌خواهند. هیچ کس نمی‌خواهد جنگ را شروع کند، اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی این احتمال وجود دارد. در هر جنگی دو طرف اصلی وجود دارد و طرف‌هایی آتش‌بیار معرکه هستند. احساس می‌کنم کسی که مسبب اقداماتی مانند حوادث امارات، عربستان و عراق است دچار سوء محاسبه شده است. اگر چنین اتفاقاتی مخصوصا بعد از ماه رمضان بیافتد شاید اوضاع از کنترل خارج شود.»

سه روز پیش، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس پیشنهادی برای مدیریت تنش بین دو طرف ارائه کرده بود. حشمت الله فلاحت پیشه در توئیتر خود نوشت: «بالاترین مقامات ایران و آمریکا جنگ را رد کرده‌اند، اما بازیگران ثالثی برای ویران کردن بخش بزرگی از دنیا عجله دارند. باید یک «میز قرمز» در عراق یا قطر از مسولان دو طرف تشکیل شود. کار ویژه این میز مدیریت تنش است». این پیشنهاد یادآور خط تماس تلفنی موسوم به «خط ارتباطی بحران» یا «تلفن قرمز» میان رهبران آمریکا و اتحاد شوروی در زمان جنگ سرد است.

جلیلوند در مورد این پیشنهاد فلاحت پیشه به فرارو گفت: بحث میز قرمز و تلفن قرمز مخصوص زمانی است که دو طرف باهم رابطه‌ای داشته باشند، مثل زمانی که شوروی و آمریکا علی رغم اینکه دشمن خونین بودند، اما رابطه داشتند. خروشچف به آمریکا سفر می‌کرد و آمریکا در شوروی سفارت خانه داشت. ولی وقتی رابطه آنقدر خصمانه است که یک طرف پرچم طرف دیگر را آتش می‌زند و طرف دیگر اتهام تروریستی بودن می‌زند، این پیشنهاد معنایی ندارد. در شرایطی که بین ایران و آمریکا رابطه‌ای وجود ندارد و وقتی می‌خواهند یک شماره تلفن به سفارت سوییس بدهند هزار مشکل به وجود می‌آید، این راهکار آقای فلاحتی اصلا عملیاتی نیست. اصلا بروند در عراق و قطر چه بگویند؟ وقتی در سطح کلان باهم مشکل دارید در سطح خرد حرفی ندارید. در عراق دو یا سه بار، سفرای ایران و آمریکا مذاکره کردند و خروجی مشخصی نداشت.

** درطول ۴۰ سال ۸۰۰۰ صادرکننده داشتیم، درسال ۹۷ ناگهان ۶۵۰۰ نفر اضافه شد!
وبگاه خبری «خبرآنلاین»، محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی، نوشت: وی می‌گوید: «کلا در طول ۴۰، ۵۰ سال گذشته ۸ هزار صادرکننده ایجاد شد، اما در طول یک‌سال ۹۷ با تصمیم اشتباه ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده به وجود آمد.»

۱۴ ماه طلایی را از دست دادیم و فرصت‌سوزی کردیم؛ این جمله‌ای است که رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در مقابل انتقادها از عدم بهره‌مندی از سود بالا رفتن نرخ ارز برای صادرات بیشتر مطرح می‌کند. محسن جلال‌پور می‌گوید: «وقتی نرخ ارز بالا رفت، باید صادرات افزایش پیدا می‌کرد و برای افزایش صادرات هم لازم بود که قوانین صادراتی دست نخورد، اما ما استاد فرصت‌سوزی هستیم؛ چراکه قانونی گذاشتیم که صادرات را به حداقل ممکن رساند. » به اعتقاد وی، «سیاست‌گذاری در زمینه صادرات باعث شد که صادرکنندگان از میدان خارج شوند و صادر نکنند. » جلال‌پور متذکر می‌شود: «اگر تصمیمات و سیاست‌های غلط و نادرست اتخاذ شده در فروردین و اردیبهشت و ۶ ماهه اول سال ۹۷ اتفاق نیفتاده بود، سال گذشته صادرات کشور به حداقل دو برابر صادرات سال‌های قبل می‌رسید و صادرکنندگان می‌توانستند ارز خیلی خوبی را به کشور بیاورند و به چرخه اقتصاد وارد کنند، اما با سیاست‌های اشتباه همه معادلات را برهم زدیم. حالا بعد از ۱۴ ماه به این نتیجه رسیدیم که این سیاست اشتباه بوده است و داریم اصلاح می‌کنیم. »

محسن جلال‌پور، در پاسخ به اینکه « آیا تا این شدت که امروز تحریم داشتیم، محدودیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؟» اظهار داشت: من فکر می‌کنم شدت تحریم امروز به دو جهت بیش از همه زمان‌ها است. یک جهت این‌که شخصی به نام دونالد ترامپ با ژست و فیگور و وعده‌های انتخاباتی و روالی که در همه دنیا بی‌سابقه است، در مقابل ما قرار دارد که هم از معاهدات بین‌المللی خارج می‌شود و هم به هیچ منشور، قانون و عهد و پیمانی پایبند نیست. به عبارتی، هر طور که بخواهد، تصمیم می‌گیرد و این موضوع تحریم‌ها را تشدید کرده است.

دوم این‌که متاسفانه با وجود ۴ دهه تحریم در کشور، اما سیاست‌گذاری اشتباه مقابله با تحریم در سال ۹۷ چندین برابر اثرگذاری تحریم‌ها را بیشتر کرد. من صحبت خود را به همین دلیل از این‌جا شروع کردم که بگویم جای تاسف است که بعد از ۴ دهه تحریم، نتوانستیم در سال ۹۷ در مقابل تحریم ناجوانمردانه و بسیار متفاوت ترامپ بعد از خروج از برجام، سیاست‌گذاری درست و صحیح اتخاذ کنیم.

شما صادرات را به عنوان اولین سوالتان مطرح کردید و گفتید وزیر اقتصاد عنوان کردند که ۳۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته است. من می‌خواهم بگویم حکایت بزرگواران سیاست‌گذار ما این است که در بالادست مسیری را به اشتباه پیشنهاد کردند و در پایین‌دست روی مسیر درست نشستند. بهتر است به فروردین سال ۹۷ بازگردید و بشنوید و بخوانید مطالبی را که ما به عنوان صادرکنندگان مطرح کردیم و گفتیم این مسیر اشتباه است. این شرایط قابل پیش‌بینی بود. من در سرمقاله‌ای تحت عنوان «لطفا فیل هوا نکنید» نوشتم که سیاست‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیمان‌سپاری، مسیری است که قبلا رفتیم و در این مسیر، راه بی‌راهه‌ای ایجاد می‌شود و کسانی که اصلا صادرکننده نیستند و شبه‌صادرکننده یا صادرکننده مصنوعی هستند، وارد بازار می‌شوند و کسانی که عملا تعهدی در بازگشت ارز ندارند، صادرکننده می‌شوند. در عمل صادرکنندگان واقعی در بیرون گود قرار می‌گیرند و صادرکنندگان مصنوعی وارد می‌شوند. به این ترتیب، نه ارزی به کشور باز می‌گردد و نه دستاوردی برای کشور دارد.

بر این اساس، سه اتفاق از این تصمیم اشتباه را شاهد خواهیم بود. یکی این‌که بازارهای صادراتی از صادرکنندگانی که ۳۰، ۴۰، ۵۰ سال سابقه دارند، گرفته می‌شود و در جریان این رقابت ناصحیح، صادرکنندگانی که هیچ تعهدی به بازگشت ارز ندارند و با هر قیمتی می‌توانند کالا را بگیرند و بفروشند، وارد عمل می‌شوند. همچنین ارزی به خزانه کشور و چرخه اقتصادی کشور بازنمی‌گردد. همچنین صادرکنندگان واقعی بعد از سال‌ها دل‌زده، دلگیر و گوشه‌نشین می‌شوند. بر این اساس، اثر تصمیماتی که در سال گذشته گرفته شد، کاملا قابل پیش‌بینی بود و از ابتدا مسیر اشتباهی تعبیه شد.

وی در پاسخ به اینکه «امیدی به بازگشت این ۳۰ میلیارد دلار وجود ندارد؟» گفت: آمار سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد از این ۳۰ میلیارد دلار، ۱۰ میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی و کالاهای غیرپتروشیمی و غیرمیعانات گازی بوده است. این سازمان اعلام کرده که در سال ۹۷ برای اولین بار ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده جدید به وجود آمده است. از این ۶ هزار و ۵۰۰ صادرکننده در قالب شرکت‌ها و افراد، ۴ هزار و ۶۰۰ صادرکننده افراد هستند و حدود هزار و ۹۰۰ صادرکننده حقوقی هستند. این گروه ۵.۲ میلیارد دلار صادرات را انجام دادند که آثاری از آنها در کشور نیست و قبل از این هم صادرکننده نبودند و صادرکننده نوظهور هستند.

** مورد عجیب یک کشف لذیذ؛ محبوب سفره‌ها،مشمول وعده‌ها
گزارش وبسایت خبری «عصر ایران» از زندگی و زمانه یوسف هاشمی کاشف برنج ایران؛ بعد از 3 دهه تقدیر از کاشف کیفی‌ترین برنج ایران به دو سکه بهار آزادی، پرداخت نقدی 300 هزار تومان و البته یک پلوپز برقی 18 نفره محدود بماند.

یوسف هاشمی‌زاده؛ مردی که نه مرکز تحقیقات برنج داشت و نه از علوم آزمایشگاهی سردر می‌آورد اما با عشق و علاقه به خوشه‌های طلایی برنج‌هایی که سال‌ها در شالیزار پدری و بعدتر خودش کشت می‌شد نگاه کرد تا از میان صدها هزار خوشه‌هایی که چون گوشواره‌های طلایی آویخته بودند، شَلتوک‌های بلندتر را پیدا کند. این دانه‌ها در سال اول فقط 3 مُشت بود، بعد هر سال مُشتی به آن اضافه شد و 5 سال طول کشید تا این «مُشته‌ها» «توم» شوند و آماده‌ی رفتن به «توم بیجار»؛ و چنین شد که عطر برنج «هاشمی» در یکی از «بیجار»های روستای چاپارخانه خُمام پیچید.

* ملاقات با کاشف فروتنِ بهترین برنج ایران
دیدار با یوسف هاشمی‌زاده کاشف یکی از معروفترین برنج‌های ایرانی در جوار شالیزاری در روستای چاپارخانه بخش خُمام در ۲۰ کیلومتری رشت انجام شد تا «هاشمی‌زاده» که سال‌هاست شهره به هاشمی است، در هفتادویکمین سال زندگی‌اش برای ما از کشفی لذیذ بگوید که 30 سال است میلیون‌ها ایرانی را سیر و سرمست از پای سفره بلند کرده است. در اردیبهشت‌ماه 98 یوسف هاشمی و خانواده‌اش نیز مانند 300هزار شالی‌کار گیلانی کار نشای برنج را شروع کرده‌اند تا عنوان «بزرگ‌ترین تولیدکننده ارقام بومی و کیفی برنج ایران» همچنان در اختیار گیلان باشد.

عنوانی که مدیون یوسف هاشمی و «علی کاظمی» یکی دیگر از کاشفان فروتن بذر برنج معروف دیگری به همین نام است. بیش از 60 درصد شالیزارهای گیلان زیر کشت برنج هاشمی است و 30 درصد هم شلتوک مرغوب کشف‌شده به دست علی کاظمی را می‌کارند. مابقی «صدری، حسنی و دیلمانی» را که در زمره برنج‌های کیفی هستند در کنار «گوهر و سپیدرودِ پر محصول» کشت می‌کنند.

* روایت کشفی لذیذ به نام برنج‌ هاشمی
به راستی وقتی از «برنج هاشمی» که آوازه‌اش سال‌هاست از مرزهای گیلان خارج‌شده و در سراسر ایران مهمان سفره‌های مردم است سخن می‌گوییم از چه حرف می‌زنیم؟ یوسف در کنار شالیزاری چسبیده به محل زندگی‌اش رنج لذت‌بخش کشف این برنج را اینگونه برای عصر ایران شرح داد: «تا اواسط دهه 60 ما هم مانند بیشتر برنج‌کاران، زمینمان زیر کشت برنج‌هایی مانند بینام، موسی طارم، عطری، غریب، سیاه‌دانه و حسن سرایی بود که با توجه به موقعیت زمین و آب ما هرکدام مشکلات خودرا داشتند».

«سال 64 محصول ما برنجی محلی به نام «بینام» بود. بینام برنج دانه کوتاهی بود که انتهای دانه‌هایش گرد بود که اصطلاحا مجلس پسند نبود. آن سال، قبل از برداشت برنج توجهم به بعضی خوشه‌های طلایی جلب شد که دانه‌هایش بلندتر از «بینام»های همیشگی بودند». یوسف درباره برخی اصطلاحات خاص کشت و برداشت برنج برای ما توضیح می‌دهد؛ « «شلتوک» برنجی است که هنوز پوسته‌اش از ساقه جدا نشده و دانه‌هایش طلایی‌رنگ است. پس از درو با خرمن‌کوب دستی یا کمباین، شلتوک از ساقه برنج جدا می‌شود. بعد شلتوک را به کارخانه‌های برنج‌کوبی می‌برند و در آنجا پوسته‌اش را که در اصطلاح محلی به آن «فَل» می‌گویند جدا کرده و در مرحله بعد در سفیدکُن تراش داده می‌دهند تا سبوس آن جدا شده و دانه‌های سفید برنج نمایان شود».

** چرا رستم و سهراب و اسفندیار در آثار تصویری جایی ندارند؟
وبگاه خبری «خبرآنلاین» در گفت و گو با حمیدرضا اردستانی رستمی، استاد ادبیات و یک کارگردان انیمیشن، نوشت: ادبیات ایران زمین مملو از آثار ادبی ارزشمند و کهن است که از آن جمله می‌توان به شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی اشاره کرد. در واقع هر کدام از این آثار دارای قصه، روایت و داستان‌هایی پرمغز و البته موثر برای امروز ما هستند اما متاسفانه آنطور که باید به آن‌ها پرداخته نشده است و شناخت کامل و دقیقی از این آثار وجود ندارد. این در حالی‌است که تا حدود بسیار زیادی هنر می‌تواند نقش موثری را در ایجاد ارتباط و پرداخت بیشتر به این موضوع ایفا کند که البته در این زمینه هم تنها اقدامات انگشت‌شمار محقق شده است.

با این حال اینکه به چه علت در آثار هنری امروز ما و به طور ویژه حوزه نمایش و تصویر اثری از این اثر جاودانه فردوسی و سایر متون ادبی کهن ایرانی نیست پرسشی است که باید به آن پاسخ داد. به همین منظور در اردیبهشت که شاهد بزرگداشت متعدد شاعران هستیم و به نوعی نام ماه شاعران برازنده‌اش است، با حمیدرضا اردستانی رستمی استاد تخصصی حوزه شاهنامه و اشکان رهگذر انیمیشن‌ساز و کارگردان «آخرین داستان» در کافه خبر به گفت‌وگو نشستیم

* نخستین مبحثی که می‌بایست به آن پرداخت، این بود که در واقع آیا شاهنامه قابلیت پرداخت نمایشی یا سینمایی را دارد یا خیر؟
– حمیدرضا اردستانی رستمی با تایید این موضوع، بیان کرد: «به نظر من بله، من یکی دو کار در این باره دیدم، یکی از آن‌ها کار آقای محمد حنیف بود که به بررسی آن ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی که در شاهنامه امکان نمود پیدا کردن و به شکل نمایشی قابلیت عرضه شدن دارد، پرداخته است.»

او در پاسخ به اینکه در حوزه هنرهای نمایشی بهرام بیضایی هم در زمینه شاهنامه فعالیت کرده‌، توضیح داد: «دراین باره در دوره قاجار و مظفرالدین‌شاه هم کارهایی انجام شده است و ما قبل از آثار استاد بیضایی نمونه‌هایی از آن‌ها را می‌بینیم، بیضایی به نظرم تا حدودی از نظر تعبیری که از کار داشت، تحت تاثیر شاملو قرار گرفت و نمایشنامه‌ای درآورد که تا اندازه‌ای حرف شاملو را درباره اثر تایید می‌کرد، البته بعدها دیدم کارهایی که انجام می‌دهد برگرفته از تفکر و اندیشه مستقل خودش است.»

اردستانی‌رستمی با اشاره به نتیجه این اتفاق، گفت: «اینکه می‌شود شاهنامه را در قالب درام یا نمایش آورد شاید لازمه‌اش دور کردن اثر از واقعیت حماسی اصیل‌اش باشد که من خودم به شخصه نمی‌پسندم، به عنوان مثال مدتی پیش چند سی‌دی که مربوط به داستان جمشید و ضحاک بود و تصاویری از این دو داشت را من برای فرزندم که گذاشتم، دیدم سازنده جمشید را به شکلی نشان داده است که گویا شخصیتی است که در دهه هفتاد شمسی زندگی می‌کند و الفاظی که به زبانش جاری می‌شود انگار از زبان یک ایرانی مسلمان بیان می‌شود، در واقع جمشید را به شکلی نشان داده بود که به واقعیت شخصیت نزدیک نیست و مسلما برای بچه من هم جذابیت نداشت. به نظرم این مسایل نقص‌هایی هستند که باعث می‌شوند نسل جدید جذب آثاری در این حوزه نشوند ولی در نهایت شاهنامه چنین قابلیتی را داراست اما پرداخت هنری به آن نیازمند مطالعات زیاد و البته صرف هزینه‌های سنگینی است.»

** تنش در کربلا، دیدار ذوب‌آهن و النصر را لغو کرد!
به گزارش وبسایت خبری «پارسینه»؛ دیدار ذوب‌آهن با النصر عربستان که قرار بود امروز (سه شنبه) در ورزشگاه کربلا برگزار شود لغو شد. گویا AFC در نامه‌ای اعلام کرده است که این دیدار به خاطر مسائل امنیتی نباید برگزار شود. هنوز روزی برای برگزاری بازی مشخص نشده است.

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در خصوص لغو دیدار تیمش برابر النصر عربستان گفت: «متاسفانه نماینده AFC پیامی را در گروه مسابقات AFC گذاشته است که مسابقه لغو است. تعجب ما از این است که چرا تیم عربستانی از ریاض به سمت عراق حرکت نکرده است. اگر ساعت ۱۶:۲۰ دقیقه به وقت عراق این موضوع در گروه اعلام شده است پس چرا تیم عربستانی هنوز به سمت عراق نکرده بود؟ در حالی که پرواز آن ها ساعت ۱۴ بوده است و در زمان ارسال این پیام آن ها باید در شهر نجف حضور پیدا می کردند. ما تمام سعی مان این است که این مسابقه ظرف ۵ روز آینده برگزار شود و این را از AFC درخواست می کنیم. از طرفی دنبال این هستیم که هزینه هایی که کردیم را به ما برگردانند. من حسم این است که این اتفاق یک موضوع هماهنگ شده بین فدراسیون فوتبال عراق و عربستان بوده است. متاسفانه اطلاع رسانی کامل به تیم ما نشد. باید از این به بعد دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

توییتر روزنامه الیوم عربستان خبر داد در حالیکه کاروان تیم النصر عربستان برای پرواز به کربلا به فرودگاه ریاض رفته بودند، اما بعد از اعلام خبر لغو بازی ذوب آهن – النصر در ورزشگاه کربلا، به منازلشان بازگشته اند تا زمان و مکان جدیدی برای برگزاری این بازی اعلام شود. ماجراهای ایران و عربستان و بازی در زمین ثالث همچنان ادامه دارد و یک بار دیگر نماینده ایران از این ماجرا ضرر کرد. چرا که ذوب آهن به عراق سفر کرده و هزینه های پرواز و هتل را پرداخته اما النصر عربستان از لغو بازی با خبر بوده و نه پرواز کرد و نه هزینه ای برای پرداخت پول هتل متحمل شد.

سوال اینجاست چرا باشگاه ذوب آهن خبر نداشته که بازی لغو شده و چرا ای اف سی به صورت شفاف به فدراسیون فوتبال ایران این مورد را اعلام نکرده است. با توجه به اینکه این بازی از سه ماه پیش فیکس شده و محل بازی هم تعیین شده بود، چرا باید باشگاه النصر عربستان برای بازی که خودش در آن مهیمان است تعیین تکلیف کند. به نظر می رسد بازی باید سه بر صفر به سود ذوب آهن شود اما نفوذ عربستانی ها در ای اف سی، حتی آنها را به برگزاری بازی در یک تاریخ جدید، امیدوار می کند. خیال سه بر صفر شدن، یک خیال خام است! ای کاش یکی در ای اف سی پیدا شود در این بحران مالی باشگاههای ایران، هزینه های ذوب آهن را بدهد.

** کمالوندی در پاسخ به الف: کماکان به پروتکل الحاقی پایبند هستیم
جامعه خبری «الف» در گفت و گو با بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، نوشت: بهروز کمالوندی در جریان بازدید خبرنگاران از تاسیسات مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی روشن (نطنز) در پاسخ به خبرنگار الف گفت: در شرایط فعلی به رغم مشکلاتی که در اجرای برجام وجود دارد، پایبند به اجرای ضوابط پادمانی و پروتکل انرژی اتمی هستیم اما چنانچه بخواهیم در مراحل بعدی گام‌های دیگری برای کاهش تعهدات خود در چارچوب برجام برداریم ممکن است بنا به تصمیم مقامات ارشد نظام اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کنیم.

** هشدارهای آیت الله هادوی تهرانی نسبت به مهجوریت قرآن در رفتار، موضع گیری های سیاسی و قضاوت ها
وبسایت خبری «شفقنا» در گفت و گو با آیت الله مهدی هادوی تهرانی، استاد برجسته حوزه علمیه قم و عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت (ع)، نوشت: آیت الله مهدی هادوی تهرانی، دلایل مختلفی را عنوان کرد که تا به امروز عدم توجه به این دلایل موجب شده، قرآن همچنان در مهجوریت باقی بماند. او اظهار کرد: در حال حاضر در رفتارمان با سایرین، در موضع گیری خود نسبت به مسایل سیاسی، در اظهارنظرمان نسبت به مسایلی که اتفاق می افتد، چقدر با ضوابط و ملاکات و نگاه های قرآنی رفتار، موضع گیری و قضاوت می کنیم؟ چقدر به قرآن به عنوان مرجع زندگی توجه داریم و نحوه، الگو و شکل زندگی ما براساس آموزه های این کتاب مقدس سامان پیدا می کند؟ پاسخ به همین موارد نشان می دهد که قرآن همچنان در بین بسیار از ما مهجور است.

آیت الله هادوی تهرانی گفت: انتظار ما این بود که پس از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی، در شناخت معنا و مفاهیم آیات قرآن، تحولی چشمگیر را شاهد باشیم، اما عدم توجه به زبان عربی به عنوان زبان قرآن در آموزش و پرورش و جذاب نبودن این زبان برای مردم به خصوص جوانان و نوجوانان و همچنین نبود ترجمه ای با زبان ساده و گویا و جدا ساختن موضوعات مهم و مورد استفاده جوان امروز، موجب شد هر روز فاصله ما از قرآن بیشتر و بیشتر شود به طوری که امروز بخشی از مردم گمان می کنند قرآن برای جهت دهی به عمل و رفتار آنان در زندگی مؤثر نیست!

استاد برجسته حوزه علمیه قم، نقش عالمان دینی در ادامه مهجوریت قرآن در کشور را نادیده نگرفت و گفت: علمایی هستند که زحمت می کشند و با سخنرانی و منبر دین را ترویج و تبلیغ می کنند، اما برخی از علما که با مردم ارتباط دارند، خودشان هم قبول دارند که بسیاری از آنها تراز اول نیستند و در نتیجه مردم از علمای تراز اول کمتر اطلاع دارند. تا به امروز نتوانستیم از علمای بزرگ الگوسازی درستی داشته باشیم و الگوسازی به سمت آنچه در غرب صورت می گیرد، حرکت کرد.

پژوهشم**1699**9131

انتهای پیام /*

بازار ارز، طلا و سرمایه به کدام سو می رود؟-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، از کسادی کار دلالان و سفته بازان در اقتصاد کشورمان چهار سالی می گذشت و در این مدت بازارها پس از تحمل هشت سال نوسان پی درپی روی آرامش را دیدند تا اینکه اواخر سال 96 تحرکات اعتراضی از سوی جریان مخالف دولت از شهر مشهد آغاز شد و بلافاصله به سایر شهرها سرایت کرد. این تحرکات نقطه آغاز خروج تعادل بازارها به ویژه بازار ارز بود.
پس از آن خروج آمریکا از برجام، افزایش قیمت ارز، هراس مردم از آینده اقتصادی کشور و هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف برای حفظ ارزش سرمایه ها در مقابل کاهش ارزش ریال و آغاز دور جدید تحریم ها همه دست به دست هم دادند و بازارها از تعادل خارج شدند و امروز نرخ تورم نقطه به نقطه به 51 درصد رسیده است.
هر چند در طول سالیان گذشته اقداماتی برای کاهش سهم دلار در اقتصاد کشورمان انجام شده اما واقعیت این است که نقش پررنگ دلار در نوسانات قیمتی در بازارهای کشورمان قابل انکار نیست. بنابراین با رشد جهشی قیمت دلار حتی کالاهایی که وابسته به ارز نیستند هم تحت تاثیر افزایش نرخ این ارز قرار گرفتند.
هر چند در این مدت دولت راهکارهایی را برای مهار جهش دلار و به دنبال آن طلا و … به اجرا رساند اما هر بار باعث شد برای افرادی رانت ایجاد شود و این کمکی به بازار و آرام گرفتن قیمت ها نکرد. این بار نسخه دولت برای پایدارسازی قیمت ها، راه اندازی بازار متشکل ارزی است که از روز گذشته -دوشنبه، سی ام اردیبهشت ماه- شاهد اثرگذاری این راهکار در بازار بودیم به طوری که قیمت دلار و به دنبال آن طلا به طور محسوسی کاهش یافت و در مقابل تابلو بورس و بازار سرمایه سبز شد.
اما موضوع و مهم تاثیرگذار در نوسانات قیمتی جو روانی ناشی از متغیرهای سیاسی و روابط بین الملل است که اقتصاد ایران چسبندگی فوق العاده ای به این موضوع دارد و سهم مباحث سیاسی به ویژه سیاست خارجی در آرامش بازارها یا تنش در بازار قابل چشم پوشی نیست.
حال موضوع مهم این است که با توجه به تمام شرایط اقتصادی و سیاسی کشورمان آیا ریزش قیمت ارز، طلا و … استمرار پیدا می کند یا یک مُسکن مقطعی است. پاسخ کارشناسان به این سوال این است که شرط پایداری قیمت ها و برقراری ثبات در اقتصاد عملکرد صحیح بازار متشکل ارزی و ایجاد آرامش در روابط بین الملل خواهد بود. در این شرایط است که نقدینگی به بازار سرمایه و بورس برمی گردد.

** افت قیمت ارز بورس را نجات می دهد
«سعید اسلامی بیدگلی» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری ایران در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا درباره آینده بازارهای طلا، ارز و بازار سرمایه با توجه به آغاز ریزش قیمت ها از روز گذشته گفت: در شرایط حال حاضر تحلیل وضعیت بازارهایی مانند ارز، طلا و …از بُعد اقتصادی بسیار دشوار است چرا که این روزها وزن متغیرهای سیاسی و تاثیر آنها بر متغیرهای اقتصادی به حدی زیاد است که تمام تصمیم گیری‌ ها با این موضوع گره خورده است.
وی با بیان اینکه برخی از نوسانات در بازارهای مالی پشتوانه اقتصادی ندارد و تحت تاثیر متغیرهای سیاسی است، ادامه داد: به نظر می رسد که راه اندازی بازار متشکل ارزی و تزریق ارز از سوی بانک مرکزی و کاهش تاثیرپذیری سرمایه گذاران از اخبار منفی سیاسی باعث شده که قیمت ارز روند نزولی پیدا کند.
اسلامی افزود:‌ به دنبال کاهش قیمت ارز، نرخ طلا هم پایین آمد. البته ریزش قیمت طلا در بازار متاثر از کاهش نرخ آن در بازارهای جهانی هم بوده است. البته نکته قابل توجه دیگر در کاهش قیمت طلا بحث کاهش تقاضا در بازار است.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد به دلیل افزایش چشمگیر قیمت ارز از سال گذشته تا به امروز، سفته بازان انتظار برگشت قیمت ها را داشتند، اظهار داشت: معتقدم مجموعه این عوامل باعث شده این روند نزولی قیمت ها آغاز شود اما تداوم این جریان به مباحث و اخبار سیاسی بستگی دارد. البته شکل گیری بازار متشکل ارزی و تحقق اهداف دولت از اجرای سیاست هم می تواند در کنترل بازار ارز موثر عمل کند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌ گذاری ایران تاکید کرد: ‌اگر در عرصه بین المللی کشورمان و مباحث سیاسی ریسک جدیدی ایجاد شود و بازار متشکل ارزی در مسیر درست کار کند، در کوتاه مدت می توانیم انتظار روند نزولی قیمت ها را داشته باشیم.
وی درباره آینده بازار سرمایه و اینکه در چه شرایطی نقدینگی به بورس برمی گردد، گفت: متاسفانه برای بسیاری از سرمایه داران عادی در یک سال گذشته سرمایه گذاری در بازار سکه، طلا و ارز ارجحیت داشته و سرمایه ها کمتر به سمت بازار سرمایه حرکت کرده اما بدیهی است که با روند افت قیمت ها در بازار ارز و طلا بخشی منابع به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد.

**آرامش بازار در گرو پیش بینی پذیر بودن اقتصاد
مهم ترین عامل پایداری قیمت ها و خروج التهاب از بازارها، پیش بینی پذیر بودن اقتصاد است. اعتماد به آینده اقتصاد، نقش ضربه گیر را دارد و می تواند جلوی نوسانات قیمتی ناشی از شوک های وارده به بازار را بگیرد. اگر تهدیدهای اقتصادی قابل پیش بینی و شناسایی باشند، به طور قطع عامل جو روانی در ایجاد التهابات در بازار حذف می شود و به دنبال آن دلالان هم قدرت مانور در بازار را نخواهند داشت.
پیام کاهش قیمت ارز در بازار این است که مردم و فعالان اقتصادی به عملکرد بازار متشکل ارزی اعتماد کرده اند و به طور قطع اگر دولت نتواند در جلب این اعتماد موفق عمل کند نه تنها به بازار کمکی نمی کند بلکه باعث رشد دوباره قیمت ها خواهد شد. از این رو در این شرایط اقتصادی کشور، مهم ترین ماموریت دولت این است که این اعتماد ایجاد شده را چه در بخش بهبود متغیرهای اقتصادی و چه متغیرهای سیاسی حفظ کند. به طور قطع تداوم این شرایط باعث استمرار تعدیل قیمت ها در بازارهای مختلف می شود.
پژوهش**9345**9279

انتهای پیام /*

بلاک چین ها؛ آغازگر انقلاب نوین در اقتصاد جهانی-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ تحولات «بلاک چین» به واقع یکی از مهم ترین تحولات اقتصادی و اجتماعی جهان معاصر است که برخی کارشناسان از وجود انقلاب اقتصادی با بروز این فناوری های نوظهور در سال های نه چندان دور خبر می دهند. بلاک چین(بلوک زنجیره) راهی تضمین شده و امن برای انتقال یک ارز دیجیتال از فردی به فرد دیگر به وسیله اینترنت است و نمی توان مشروعیت این انتقال را به چالش کشید.

در سال های اخیر ارزهای دیجیتال رمزنگاری‌شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو، ریپل و اتریوم از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شده اند و کاربران بسیاری در جهان به دنبال استخراج و تبدیل پول‌های خود به ارزهای دیجیتال هستند؛ چراکه سودآوری های کلان، شعار فراگیر و موثر گردانندگان این فناوری محسوب می شود که با توجه به نیازهای اقتصادی و معیشتی جهان، استقبال خوبی نیز از این پدیده شده است.

در حقیقت بلاک چین از آن دسته فناوری های جدیدی به شمار می رود که می تواند سیستم تبادل پول در جهان را متحول کند و کاربرد و نحوه عملکرد بسیار پیچیده و متفاوتی دارد.

«ویلیام موگیر» کارشناس حوزه فناوری بلاک چین درباره کاربردهای این مقوله گفته است: «بلاک چین علاوه بر کاربردهایی که در نظام اقتصادی و تبادلات مالی دارد، در واقع یک سیستم جدید برای نگهداری اطلاعات و فایل های مورد نیاز کاربران نیز به شمار می رود.»

البته کارشناسان فعال در این حوزه بر این باورند که فناوری بلاک چین از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های بسیار زیاد و متعددی برخوردار است که می‌تواند در صنایع و سیستم‌های مختلف بانکی، مالیاتی، بیمه، دانشگاهی و … به کار برده شود و تحولات بزرگی ایجاد کند.

حال باید دید عطش ثروت اندوزی و گرایش به سودهای فراوان که بیشتر اوقات نیز با آگاهی کم و بسنده کردن به شایعات و تبلیغات صورت می گیرد، چه سرنوشتی را برای فناوری بلاک چین به وجود خواهد آورد. البته از این مهم نباید غافل شد که این فناوری آن چنان که عنوان شد در سیستم های کلان حاکمیتی و دولتی از جمله بیمه و بانک به دلیل شفافیت و امنیت فراوانی که از خود نشان داده است می تواند مفید فایده باشد.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به منظور چون و چرایی فناوری بلاک چین با «علی حیدری» کارشناس اقتصاد بین الملل گفت و گو کرده است.

***ظهور و بروز بلاک چین
بلاک چین همان گونه که از نامش پیداست، مجموعه ای از بلاک ها یا خانه هایی محسوب می شود که داده ها و اطلاعات در آن ذخیره می شوند. این روش که با ایجاد رمز برای هرگونه تبادل شکل می گیرد یکی از امن ترین روش های ذخیره سازی و انتقال اطلاعات است که به جز شخص ایجاد کننده فردی قادر به دستیابی به اطلاعات آن نیست و مشکلات مربوط به هکرها و دزدی های اینترنتی در آن به وقوع نمی انجامد، به عبارت ساده تر و دقیق تر بلاک‌چین یک پایگاه توزیع داده مبتنی بر اجتماع میلیون‌ها نقطه اشتراک است که به صورت هم زمان، داده هایی در آن ثبت و اصلاح می شود که می‌توان با بهره گیری از این پلتفرم باز، آزاد و در عین حال پیچیده به تبادلات مالی، علمی و اطلاعاتی پرداخت.

این فناوری نوپا در کمتر از پنج سال آینده اقتصاد دنیا را متحول خواهد کرد و سیستم های مالی و بانکی دچار تغییرات شگرفی در کارکرد خود می شوند، از این رو لزوم به روز کردن اطلاعات و ارایه تئوری های جدید و نوین از طرف اقتصاددانان از جمله ملزومات بخش اقتصادی کشور در سال های آتی به شمار می رود.

** گستردگی حوزه ارزهای دیجیتال
ارز دیجیتال از پدیده هایی شایع در اقتصاد و اجتماع کشورهای مختلف دنیاست که بعید به نظر می رسد حتی در نقاط دوره افتاده نیز فردی از ارزهای دیجیتال و سودآوری آن مطلع نباشد و به خرید و روش آن نپردازد. در این میان برخی کشورها هم وجود دارند که محدودیت های سفت و سخت قانونی برای رد و بدل ارزهای دیجیتال اعمال کرده اند، برای نمونه در روسیه ارزهای دیجیتال به عنوان ارز رسمی پذیرفته نشدند، در آمریکا برخی از شرکت ها در حال انجام دادن ساز وکارهای مالی خود با ارزهای دیجیتال هستند اما در آنجا نیز این فرآیند هنوز به صورت قانون مدون در نیامده است، در کُره هم محدودیت های فراوانی برای استفاده از این ارزها اعمال می شود، در چین نیز با سخت گیری های زیاد ساز وکار ارزهای دیجیتال در حال فراگیری است و در نهایت در هند قانون های ملایم تر و متعادل تری در ارتباط با این فناوری نوظهور تدوین و اجرا می شود.

قانون جامع و دقیقی در ایران تا پایان بهمن 1397 خورشیدی از طرف بانک مرکزی وضع و ابلاغ نشده اما هشدارهای فراوانی در ارتباط با استفاده از ارزهای دیجیتال و احتمال کلاهبرداری های فضای مجازی داده شده است.

**انواع ارزهای دیجیتال و رواج بیت کوین
بیت کوین به عنوان سردمدار و شناخته شده ترین ارز دیجیتال محسوب می شود که به عنوان نسل اول ارزهای دیجیتال نیز از آن یاد می شود. همه ارزهای دیجتال با سقف و محدویت تولید همراه هستند و بیت کوین در زمان حاضر با رد کردن رکورد 19 میلیون تولید، تنها با سقف تولیدی خود یعنی 24 میلیون عدد فاصله بسیار اندکی دارد از این رو با کاهش عرضه و تقاضا و نزدیک شدن به سقف تولید با افزایش قیمت بیت کوین رو به رو هستیم. به بیانی دیگر بیت کوین به جهت اینکه نخستین ارزی بود که در بازار ارزهای دیجتال توزیع و ارایه شد، شناخته شده ترین و سرگروه ارزهای دیجتال به شمار می آید. در سال آتی میلادی قیمت بیت کوین به پیش بینی من، عددی در حدود چهار هزار دلار بیشتر نخواهد رفت که این عدد میانگین قیمت ارزش گذاری شده در تمام 2019 میلادی عنوان شده است.

از نسل های بعدی ارزهای دیجتال می توان به لایت کوین اشاره کرد که مهم ترین ویژگی نسل دوم ارزهای دیجیتال است و قادر به تبدیل مالی در میان تولیدات خود است، برای نمونه دلار را می توان به لایت کویت و دیگر ارزهای دیجیتال تبدیل کرد. اکنون طرح هایی در آمریکا در حال انجام دادن است که با استفاده از فناوری های بلاک چین امکان تبدیل ارزهای دیجیتالی را در بانک ها نیز میسر می سازد. به عبارتی افراد نه تنها در فضای مجازی بلکه به طور رسمی در بانک ها نیز می توانند به رد و بدل و مراوده مالی از طریق ارزهای دیجیتال بپردازند.

بنا بر اطلاعات منتشر شده که تا نیمه 2020 میلادی که قرار است ارز دیجتال جدیدی رونمایی شود، بانک ها نیز به طور رسمی وارد حوزه ارزهای دیجیتال خواهند شد و آغاز تحولات پرشتاب اقتصادی که پیش تر نیز از آن یاد شده است، به وقوع می پیوندد و مفهوم اقتصاد، بانک و پول متحول و دگرگون خواهد شد.

**مکانیسم تولید و عملکرد پول های دیجیتال
مکانیسم تولید این ارزها بسیار سخت و همراه فناوری پیچیده ای است و نیاز به سخت افزارهایی دارد که به راحتی قابل دستیابی نیست البته در مواردی مشاهده شده است که برخی سایت ها و اشخاص در فضای مجازی در جهت اخاذی خودشان را واجد این سیستم می دانند که با توجه به هزینه های فراوان ایجاد این فناوری ها و سرمایه های سرسام آور آن، ادعا و شایعات دستیابی به این فناوری بدون حمایت های اشخاص حقیقی و حقوقی قدرتمند و دولت ها تنها گزافه گویی و فریب مردم به شمار می آید.

فرآیند تولید به این گونه است که پس از ایجاد بلاک چین یک فرآیند شبه دموکراسی صورت می گیرد بدین شکل که حداقل نیمی از شبکه مورد نظر می بایست به بلک چین شما رای مثبت دهند و از این جاست که روند تولید و سودآوری فناوری ارزهای دیجیتال آغاز می شود، به عبارتی تا زمان عدم احراز رای اعتماد 50 درصدی، مکانیسم تولید و سودآوری به شما تعلق نخواهد گرفت.

** تاثیر رمز ارزها در دورزدن تحریم ها و پیشرفت استارتاپ ها
اینک با توجه به عدم زیرساخت های سخت افزاری و حتی نرم افزاری موجود استفاده از فناوری ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریم ها مقرون به صرفه و اقتصادی نیست چراکه باتوجه به دولتی بودن سیستم اقتصادی ایران و تعارضاتی که در قانون رمز ارزها و قانون اساسی وجود دارد به طور عملی این مهم به وقوع نخواهد پیوست و در یک کلام تلاش بیهوده و نافرجامی است.

فعالیت استارتاپ ها به طور کلی در ایران به 2 شکل است. نخست به بیان و طرح ایده ها و نظرات ختم می شود که طرح های ارزنده و خلاقانه ای هم در این زمینه ها شاهد بوده ایم و دیگری که بخش کمتری از استارتاپ را شامل می شود، مربوط به بخش اجرایی و عملیاتی استارتاپ هاست که از کلیت بخش نخست تنها 20 تا 30 درصد قابلیت اجرایی و عملی شدن ایده ها را پیدا می کنند، با این حال با به روز شدن قانون می توان به ظهور و بروز استارتاپ ها و حضور چشمگیرتر آنها امیدواری بیشتری داشت. در بحث تحریم ها نیز با توجه به اینکه این مقوله در حوزه ارزهای دیجیتال دخالتی ندارند، به طور قطع مشکلی در برنخواهد داشت. بدون شک با وجود شرکت‌ها و استارت‌آپ‌هایی که به صورت موازی در حال تلاش برای ایجاد راه‌حل‌های جدید و بهبود راه‌حل‌های کنونی هستند، به نظر می‌رسد که اکنون بهترین زمان برای پیروی از این تحول و انقلاب دیجیتالی است.

** پیشنهادات و راهکارها
به تمام افرادی که این اخبار و تبلیغات را مطالعه می کنند، پیشنهاد می شود که کمی بیشتر مطالعه کنند و مغلوب فضاهای تبلیغاتی و به ظاهر سودآور این حوزه نشوند. این فناوری با توجه به نوظهور بودن با آسیب های فراوانی در کشور رو به رو است که بیشتر آنها به دلیل آگاهی نداشتن جامعه و نبود اطلاعات کافی صورت می پذیرد.

پژوهشم**9280**2002**9131

انتهای پیام /*

ضرورت نگاه اجتماعی در پروژه های سد سازی-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، درمجموع طی سالیان گذشته ۱۷۲ سد به ظرفیت ۵۱۷۶۵ میلیون مترمکعب در کشور با اهداف مختلف از جمله تامین شرب و ذخیره آب برای مصارف کشاورزی و صنعتی و تولید برق به ‌بهره‌برداری رسیده است.
اما به رغم توسعه سدسازی در ایران در دهه های اخیر، به دلیل اثرات منفی سدها بر روی محیط زیست و اجتماعی شماری از کشورهای توسعه یافته از دهه 70 به بعد دیگر نه تنها سدی نمی سازند بلکه به جمع کردن و برچیدن سدهای خود به قیمت های بسیار گزاف پرداخته اند تا اثرات منفی آنها بر محیط زیستشان را بزدایند .
مطابق با آمار وزارت نیرو، وجود 672 سد مورد بهره برداری، 537 مورد در حال مطالعه و 146 سد در حال ساخت نشان از نگرانی هایی دارد که به لحاظ زیست محیطی و اجتماعی جای تامل دارد.
از جمله موضوعاتی که سبب مخالفت با سدسازی در کشور بوده است بر هم خوردن اکوسیستم، زیر آب رفتن مناطقی وسیع و مهاجر شدن ساکنان آنجا، زیر آب رفتن آثار تاریخی، عدم تأمین حقابه برای شهرهای پایین دست سد بوده است اما در عین حال تولید برق، کنترل سیلاب و ذخیره سازی آب چنان با اهمیت است که پروژه‌های سدسازی را همچنان جذاب می‌کند.
گرچه ابعاد زیست محیطی سدها به رغم برخی مزایای آنها، به وضوح بر همگان آشکار است اما بیش از اثرات زیست محیطی، این تغییرات اجتماعی در مناطق است که بحران جدی را در سال های پیش رو به عنوان منبع برخی از معضلات اجتماعی معرفی کرده و متاسفانه به دلیل روند آرام و ناملموس خود از نظرها پنهان مانده است.

**تغییرات اقلیمی و از بین رفتن گونه های نادر جانوری
با احداث سد بر روی یک رودخانه در یک جانمایی درست به لحاظ مهندسی، جریان آب از یک نقطه به نقطه دیگر با توقفی چشمگیر روبرو می شود. به دلیل ایجاد مخزن سد، حجمی از آب به طور روز افزون ذخیره می گردد که توجیهات اقتصادی نظیر تولید برق آبی، کشاورزی و تامین آب شرب را در پی دارد. اما در مقابل غالب زمین های وسیع و بعضا حاصلخیز که محل سکونت افراد بومی و پناهگاه جانداران فراوان است، با آغاز فرایند آبگیری و بالا آمدن سطح آب، به زیر آب رفته و ساکنان منطقه نیز ناگزیر به تخلیه هستند. تغییرات اقلیمی که در اثر دستکاری بشر در طبیعت رخ می دهد، از بین رفتن گونه های نادر جانوری را در پی دارد که طی میلیون ها سال با شرایط منطقه تکامل یافته و اکوسیستم منطقه را شکل می دهند.
مسدود کردن مسیر مهاجرت گونه هایی از ماهیان آزاد به بالا دست رودخانه ها جهت تخم ریزی و تولید نسل و تاثیرات چرخه اکو سیستم، نمونه هایی از این دست هستند که متاسفانه با ایجاد سدها در کشور اتفاق افتاده و انقراض این گونه جانوری را به خصوص در حوزه آبریز خزر غیر قابل کتمان ساخته است.

**مهاجرت اجباری و آغاز حاشیه نشینی
نکته اصلی که در ساخت و بهره برداری از سد ها ایجاد می شود، تغییرات اجتماعی است که با آشکار شدن آن اتفاقاتی را برای جامعه رقم می زند که حتی با صرف هزینه های هنگفت مالی و گذشت زمان نیز نمی توان جبران مافات نمود.
بنابر گزارش کمیسیون جهانی سدها(Commission on dams) در سال 2015، سوای از هزینه های زیاد جهت ایجاد مخزن، سدهای ایجاد شده موجب جابجایی و کوچ اجباری بیش از 100 میلیون نفر در جهان شده اند.
برای مثال در ایران با ساخت سد کارون3 در منطقه بختیاری 63 پارچه آبادی عرصه و اراضی خود را از دست داده و ساکنان این روستاها برای امرار معاش به اهواز و اصفهان سرازیر شدند. کوچ اجباری در صورت عدم توجه و پیش بینی برنامه های مشخص اجتماعی و اقتصادی توسط مسوولان، آغاز بحران های اجتماعی است.

**انزوای درون گروهی و ایجاد مشاغل کاذب
بنابر نظر کارشناسان، جمعیت مهاجر بدون برنامه نسبت به اسکان و اشتغال با سرمایه اندک اقتصادی وارد شهرهای بزرگ می شود که این سرمایه اندک مالی به همراه سرمایه بسیار ناچیز فرهنگی در برقراری ارتباط با جامعه مقصد مسائلی جدی را رقم می زند. نداشتن مهارت لازم شغلی برای تصدی شغل های مورد نیاز شهرهای بزرگ، از جمله آسیبی است که پس از انزوای درون گروهی رخ داده و ایجاد مشاغل کاذب و فصلی نظیر کارگران ساختمانی و دست فروشی را در پی دارد.
البته باید در نظر داشت این موارد خوش بینانه ترین حالت ممکن است که می توان برای خیل عظیم مهاجران با مهارت های فنی پایین متصور شد. انزوای درونی آن ها به همراه عدم مکان یابی درست و پیش بینی شده جهت سکونت، در غالب اوقات آن ها را به سمت سکونتگاه های غیر رسمی و حاشیه ای می راند. معضلی به نام حاشیه نشینی که با ورود مهاجران جدید، بر شدت آن افزوده و مامنی برای انواع آسیب های اجتماعی نظیر دزدی و توزیع مواد مخدر و … را در پی دارد.
شاید بتوان گفت این موارد نیز با صرف زمان و هزینه های مالی قابل حل باشد، اما بزرگتر از آن، معضل رشد نسلی از این مهاجران است که در شهرهای بزرگ، بدون هیچ تصوری از تاریخچه هویتی شان، در حال شکل گیری است. نداشتن حافظه تاریخی و هویت مشترک بحرانی است که با بازتولید آن توسط فرزندان نسل های بعدی مهاجرین، آبستن موارد بی شماری از آسیب های اجتماعی و فرهنگی در آینده خواهد بود و به قول محمد فاضلی به دلیل تک عاملی اندیشیدن درباره همه پدیده های پیچیده و غلبه نگاه فنی بر مسائل اجتماعی بسیار خطرناک است.

ضرورت تجدید نظر در ساخت و ساز سدهای کشور
تغییر در روند طبیعی محیط زیست و به تبع آن ایجاد سکونتگاههای غیررسمی با توجه به گسیختگی و ترکیب نامناسب روابط اجتماعی و مشکلات اقتصادی، بستری نامناسب برای وضع موجود و آینده شهرها هستند، که ضرورت تجدید نظر در زمینه ساخت سد و ساماندهی مناطق حاشیه ای را با توجه مطالعات اجتماعی دقیقتر و کاربردی تر، بیش از پیش نمایان می کند.
البته باید در نظر داشت اگر تغییرات به سمت بهبود شرایط فعلی باشد، جامعه با توسعه پایدار، تعادل زیست محیطی، بیولوژیک و رونق اقتصادی روبرو خواهد شد. اما این تحولات همواره مثبت نیستند. بنابراین، اثرات ناسازگار زیست محیطی و اجتماعی ظاهر خواهد شد. این پیامدهای نامناسب باعث از دست دادن سرمایه های ملی می گردد و هزینه زیادی را به جامعه برای کنترل عواقب مخرب تحمیل می کند که با تصویب و پیگیری دقیقتر قوانین و مقررات مربوط به ارزیابی اثرات اجتماعی، انتظار می رود که احداث سد با توسعه پایدار و سیاست حفاظت محیط زیست همسو گردد.
پژوهشم**ا-غ** 1552

انتهای پیام /*

رد پای دلارهای گم شده در جیب صادرکنندگان کاغذی-مترجم

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، با اعمال تحریم های آمریکا علیه کشورمان کاهش ذخایر ارزی قابل پیش بینی است. از سوی دیگر در جریان تحولات اخیر بخشی از نقدینگی به صورت افسارگسیخته وارد بازار ارز شد و افزایش تقاضا میزان عرضه را کاهش داد. بنابراین یکی از راهکارهای دولت برای ساماندهی به بازار ارز می تواند تزریق ارز باشد که این راهکار به پشتوانه پرقدرت ارزی نیاز دارد.
یکی از تصمیمات اخیر- مهرماه سال گذشته- دولت برای حفظ منابع ارزی، برگشت ارز از چرخه صادرات به کشور است. از این رو طبق مقررات اخیر بانک مرکزی، تمام صادرکنندگان مکلف به ارایه تعهد برگشت ارز هستند. براساس دستورالعمل ها، صادرکنندگانی که درآمد صادراتی آنها در طول یک سال تا یک میلیون یورو باشد معاف از فروش ارز در سامانه نیما هستند اما اگر درآمد صادراتی شان تا سه میلیون یورو باشد، مکلفند 50 درصد آن را در سامانه مذکور به فروش برسانند. اگر بیش از سه میلیون یورو تا 10 میلیون یورو باشد، باید 70 درصد ارز صادراتی را در این سامانه عرضه کنند و با درآمد بالای 10 میلیون یورو باید 90 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما بفروشند.
با وجود این مقررات صریح و لازم الاجرا، وزارت اقتصاد چند روز پیش اعلام کرد که از مجموع 40 میلیارد دلار ارزِ حاصل از صادرات، 30 میلیارد دلار آن نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگر به کشور برنگشته است.
در طرف مقابل، «محمدرضا مودودی» رییس سازمان توسعه تجارت در واکنش به این اعلان وزارت اقتصاد گفته است که اگر در کشور ما 30 میلیارد دلار خروج سرمایه یا فرار سرمایه اتفاق افتاده باشد، چطور خطوط تولید همچنان فعالند. معتقدیم خروج سرمایه از کشور صورت نگرفته و صادرکنندگان ما به کشورشان خیانت نمی‌کنند.این رقم، از کانالی که مد نظر بانک مرکزی بوده، به کشور بازنگشته است اما این به معنی عدم بازگشت ارز به کشور نیست بلکه قطع یقین این ارقام به کشور از کانال‌های دیگر برگشته است.
در این بین، برخی فعالان اقتصادی می گویند مگر دولت چه مشوق هایی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد ارز صادراتی را که در این شرایط نابه سامان اقتصادی و بازارهای بین المللی به دست آورده‌ اند، زیر قیمت بازار به فروش برسانند. از سوی دیگر این محدودیت های دولت باعث به وجود آمدن صادرکنندگان کاغذی شده است؛ سودجویانی که به دنبال خروج سرمایه از کشورند.

** شکل گرفتن صادرکنندگانی یک بار مصرف
«کیومرث فتح الله کرمانشاهی» معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران و رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره برنگشتن 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: خواسته ما به عنوان فعالان اقتصادی این است که دولت به صورت شفاف و با جزییات، آمار حوزه تجارت به ویژه در بخش صادرات را اعلام کند چرا که لازمه تجارت و صادرات اصولی شفافیت است تا رانتی در تجارت وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: تمام جزییات درباره میزان صادرات وجود دارد اما علت اکراه دولت برای انتشار آمار به صورت دقیق را نمی دانیم. گمرک اظهارنامه های صادراتی را در اختیار دارد، آمار و لیست تخصیص هر نوع ارزی هم در نزد بانک مرکزی موجود است بنابراین اگر 30 میلیارد دلار صادراتی برنگشته دولت می تواند آمار دقیق را منتشر کند در غیر این صورت ابهامات در این زمینه از بین نمی رود.
کرمانشاهی تاکید کرد: در حالی گفته شده 30 میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته است که طبق آمار منتشر شده، تمام سهم بخش خصوصی در صادرات حدود 10 میلیارد دلار است. بنابراین 20 میلیارد دلار از ارزی که برنگشته متعلق به صادرات بخش های دولتی بوده است. ضمن اینکه اکثر ارز مورد مصرف بخش خصوصی ارز بازار آزاد است و دسترسی به ارز دولتی و ارز نیمایی ندارند یا به سختی این ارز به بخش خصوصی در بخش صادرات ارایه می شود.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه متاسفانه سیستم تجارت کشور واردات محور بوده است و کمتر به صادرات توجه شده است،ادامه داد: در حال حاضر واردکنندگان دسترسی به ارز نیمایی دارند اما صادرکنندگان با ارز آزاد کالاهای مورد نیاز را تهیه می کنند حال اینکه صادرکننده درآمد خود را باید در سامانه نیما به فروش بگذارد. معتقدم این ظلمی است که به صادرات شده و رانتی است که همواره برای واردکنندگان وجود داشته است.
«سوال ما این است که دولت چه یارانه و امکاناتی در اختیار صادرکنندگان قرار داده که انتظار دارد که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کند. با راه اندازی بازار متشکل ارزی هم نگران این هستیم که نرخ جدیدی وارد بازار ارز شود. »
کرمانشاهی افزود: شفافیت زمانی به وجود می آید که آمارها درست و همراه با جزییات باشد تا اگر رانتی باشد اعلام شود.از سوی دیگر در این شرایط خود به خود افرادی که ارز دریافت کرده اند و به کشور بازنگردانده اند، مشخص می شوند.
معاون اسبق سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ایجاد صادرکنندگان کاغذی و یک بار مصرف در کشور تاکید کرد: با توجه به محدودیت های دولت و به جهت اجباری که برای برگشت ارز ایجاد شده ، سال گذشته تعدادی از صادرکنندگان دست از کار کشیدند و مابقی هم با کاهش صادرات مواجه شدند اما در ازای آن یکسری صادرکنندگان کاغذی روی کارآمده اند. صادرکنندگان یک بار مصرف اگر رانتی به دست بیاورند و کالایی را صادر می کنند، ارز حاصل از آن را برنمی گردانند. این در حالی است که صادرکنندگان ریشه دار به طور قطع ارز را به چرخه برمی گردانند چراکه خودشان برای واردات مواد اولیه به این ارز نیاز دارند.

**فراریان ارزی چه چیزی را از دست می دهند؟
برخی از فعالان اقتصادی می گویند ارز مصرفی برای صادرات را از بازار آزاد تهیه می کنند و به ارز نیمایی دسترسی ندارند، بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما منطقی نیست. با این حال، طبق مقررات بانک مرکزی صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند می توانند به ازای آن ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه دریافت کنند.
بنابراین صادرکنندگان برای واردات مواد اولیه با ارز نیمایی راهی جز عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما ندارند. در غیر این صورت ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه خود را از دست می دهند. همچنین، طبق قوانین و ضوابط بازگردانده نشدن ارز حاصل از صادرات در قالب کالا یا پول مصداق فرار سرمایه محسوب می شود و قرار بر این است که در سال جاری معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگانی که ارزشان را برنمی ‌گردانند لغو شود.
البته بارها تجربه این را داشته ایم که مقررات دستوری و محدود کننده نتوانسته اهداف دولت را محقق کند و شاید دولت برای افزایش همکاری بخش خصوصی به ویژه در این شرایط سخت اقتصادی کشور، بهتر است که ادبیات اقتصادی خود را تغییر دهد و از اهرم مشوق برای جلب مشارکت بخش خصوصی استفاده کند.
پژوهش**9345**9279

انتهای پیام /*

عکس‌های دیده نشده از ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل-مترجم

مراسم عروسی شاهزاده هری و مگان مارکل در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۸ در قلعه وینزر در انگلستان برگزار شد. شاهزاده هری و مگان مارکل در این روز طی مراسمی در کلیسای سنت جورج واقع در وینزور ازدواج کردند.

آفتاب‌‌نیوز :

سرویس بین الملل- صفحه اینستاگرام سلطنتی “ساسکس رویال” برای نخستین بار عکس‌های سیاه و سفید دیده‌نشده‌ای از مراسم ازدواج شاهزاده هری و مگان مارکل و لحظات پیش از آن را منتشر کرده است. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ این تصاویر همراه با این پیام منتشر شده‌اند: “از تمام عشق و حمایت‌های شما در سرتاسر جهان سپاسگزاریم. هر یک از شما این روز را معنادارتر ساختید”. 

مراسم عروسی شاهزاده هری و مگان مارکل در تاریخ ۱۹ مه ۲۰۱۸ در قلعه وینزر در انگلستان برگزار شد. شاهزاده هری و مگان مارکل در این روز طی مراسمی در کلیسای سنت جورج واقع در وینزور ازدواج کردند. در این مراسم الیزابت دوم، ملکه بریتانیا و همسرش پرنس فیلیپ به همراه سایر اعضای خانواده سلطنتی بریتانیا حضور داشتند.

ایرنا – حرکت معکوس ارز-مترجم

گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون «حرکت معکوس ارز، تهدید توخالی، لزوم توجه به اشتغال «کم آب بر»، اکنون چه باید کرد؟، مناسبت‌های جهانی در حد آرزو، نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن، من دامادم؛ یک معتاد به گیم!، تحریم‌های امریکا علیه ایران را قبول نداریم و تمدنی به بزرگی خانواده» پرداخته است در ادامه به بازتاب گزیده ای از این مطالب می پردازیم:

**حرکت معکوس ارز
روزنامه «جهان صنعت» درگزارشی با عنوان «حرکت معکوس ارز» آورده است: به راه انداختن کارزار حداکثر فشار علیه بازار اقتصادی کشورمان و شدت بخشیدن به تحریم‌های نفتی ایران از سوی دولت آمریکا هر چند گمانه‌زنی‌ها را به سمت صعود مجدد قیمت ارز هدایت می‌کرد، اما پاتک بازارساز توانست قیمت ارز را یک پله دیگر کاهش دهد تا افسار قیمت‌گذاری بازار را خود در دست بگیرد‌.کاهش مرحله‌ای قیمت ارز درست بعد از آن اتفاق می‌افتد که افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا بیش از هر چیز بازار ارزی کشور را نشانه گرفته است. نوسانات بالای ارز طی هفته‌های گذشته نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و پیش‌بینی می‌شود افزایش شکاف‌ها بین روابط دو کشور بتواند بازار ارز را دستخوش تلاطمات بسیاری کند‌.

اما با وجود آنکه سیاست‌های متعدد دولت از ابتدای سال جاری توانسته مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود، با این حال ادامه حرکت بازار بر چنین مسیری بستگی زیادی به جنس سیاستگذاری‌های ارزی بانک مرکزی دارد‌.بر این اساس و با فرض اینکه بانک مرکزی در مقابل هجمه‌های اقتصادی متعدد دولت آمریکا می‌تواند به مقاوم‌سازی بازار ارز با سیاست‌های دستوری بپردازد، فتح قله‌های جدید قیمتی در بازار ارز ممکن نخواهد شد. این فرض زمانی قابل تحقق خواهد بود که وعده‌های متعدد سیاستگذار برای راه‌اندازی بازار جدید ارزی و اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز تداوم یابد‌.

**تهدید توخالی
روزنامه «همدلی» در گزارشی با عنوان «تهدید توخالی» آورده است: دونالد ترامپ در حساب کاربری خود در توئیتر می نویسد که «اگر ایران می‌خواهد بجنگد، این به طور رسمی پایانش خواهد بود. هرگز آمریکا را دوباره تهدید نکنید». این توئیت باعث واکنش‌های بسیاری هم از طرف غربی‌ها هم برخی از مقامات رسمی ایران شد. به باور ناظران آمریکا در پی جنگ نیست پس هدف از ملتهب ساختن فضای عمومی جامعه ایران از سوی این کشور، فشار بیشتر بر مردم و نظام جمهوری اسلامی است.

از سوی دیگر ترامپ هیچ مجوز قانونی برای جنگ علیه ایران نه از طرف کنگره و نه از طرف سازمان ملل متحد ندارد و حتی برخی گزارش‌هایی که از ایران ارائه می‌دهند، اغراق شده هستند که مبتنی بر واقعیت نیست، به عبارتی دیگر چیزی است که ترامپ از آن برای توجیه تصمیمات خود استفاده می‌کند. او برای مقابله نظامی با ایران هیچ همراهی ندارد. بنابراین هر اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ایران، تجاوز محسوب خواهد شد و در هرگونه درگیری با ایران، هیچ متحدی به جز اسرائیل و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از آن حمایت نخواهند کرد.

علی بیگدلی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با «همدلی» ضمن اشاره به توئیت تهدیدآمیز ترامپ، گفت: «این روزها در ایران بسیاری در مورد احتمال وقوع یک جنگ تمام‌عیار با ایالات متحده صحبت می‌کنند. اما طبق مستندات موجود و توازن فراگیری که آمریکا در منطقه به دنبال آن است این اقدام فرصت وقوع نخواهد یافت». او در ادامه افزود: «ممکن است رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم بگیرد وارد یک قمار علیه ایران شود، اما بسیار بعید است این قمار نتیجه مورد نظر او را در پی داشته باشد و به همین دلیل قطعا آمریکایی‌ها ترجیح خواهند داد همین جنگ تمام عیار اقتصادی را که علیه ایران شروع کرده‌اند، ادامه دهند».

**لزوم توجه به اشتغال «کم آب بر»
روزنامه «اعتماد» در گزارشی با عنوان «لزوم توجه به اشتغال «کم آب بر»» آورد: در چند دهه اخیر فراوانی وقوع و بزرگی سیلاب‌ها در ایران افزایش چشمگیری یافته است که متاسفانه برخی این موضوع را به ساخت سدهای مخزنی مرتبط می‌کنند! این در حالی است که تقریبا همه کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند و در این شرایط خسارات سیل در جهان رو به افزایش است. دلیل اصلی این موضوع تغییرات اقلیمی است. پیش از این، بخش بسیار بزرگی از بارندگی‌های کشور نرمال و یکنواخت بوده و بخش دیگری نیز به صورت برف در ارتفاعات ذخیره شده و همانند یک مخزن عمل می‌کرد. ولی انتشار بی‌اندازه گازهای گلخانه‌ای در چند دهه اخیر منجر به تغییرات آب و هوایی و اقلیمی بسیار شدیدی شده و دیگر نه از آن بارش‌های یکنواخت خبری هست و نه از برف‌های ماندگار در داخل شهرها و حتی ذخیره برف در ارتفاعات.

البته موضوع افزایش نسبی دما و بالا رفتن میزان تبخیر، تعرق و نیاز آبی طی چند دهه اخیر نیز مزید بر علت شده است. در این شرایط وقوع بارش‌های حدی (خیلی شدید یا خیلی اندک)، افزایش چشمگیری یافته است به نحوی که از طرفی فراوانی بارش‌های کمتر از 10 میلیمتر که قادر نخواهند بود روانابی را ایجاد کنند و به راحتی تبخیر شده و از دسترس خارج می‌شوند و باعث تداوم خشکسالی‌ها شده، افزایش یافته است و از طرف دیگر، وقوع بارش‌های خیلی شدید نیز فراوان شده که وقوع سیلاب‌های خسارت‌بار را در پی داشته است. این وضعیت را مطابق با آمار و اطلاعات موجود می‌توان در یک جمله خلاصه کرد که طی چند دهه اخیر یا در خشکسالی‌های طولانی قرار داشته‌ایم یا اینکه با سیلاب‌های بزرگ مواجه بوده‌ایم، یعنی سکه‌ای با 2 روی خشکسالی و سیلاب.

**اکنون چه باید کرد؟
روزنامه «شرق» در گزارشی با عنوان «اکنون چه باید کرد؟» می نویسد: فعالان سیاسی، تحلیلگران و استادان عرصه علوم سیاسی و اجتماعی درباب سیاست‌گذاری بهنگام و نابهنگام در ایران تاکنون نقطه‌نظرات مختلفی را مطرح کرده‌اند. مهم‌ترین نکته‌ای که می‌توان به‌عنوان مخرج مشترک این نظرات‌ به‌ویژه درباره علت نابهنگامی سیاست‌گذاری در ایران روی آن انگشت گذاشت، «فقدان رابطه علت‌و‌معلولی یا دیالکتیکی بین عرصه تصمیم‌سازی و عرصه رخدادهای اجتماعی است». دکتر امیر محبیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسایل سیاسی و استاد فلسفه غرب معتقد است سیاست‌گذاری بهنگام نیاز به نگرشی تحت عنوان «حکمروایی» دارد. نگرشی که تعامل بین مردم و حکومت و مدیریت جامعه و توده‌های مردم را یک تعامل دیالکتیکی و دائم می‌بیند. شرایطی که باید دائم بین مطالبات مردم و امکان سوءاستفاده از قدرت توسط دولتمردان یک توازن ایجاد شود به گونه‌ای که تصور شود دولتمردان منصوبان مردم برای حل مسایل آنها هستند و نه بیشتر.

به اعتقاد محبیان نهادهایی که می‌توانند این مسئله را تاحدودی حل کنند، احزاب، نهادهای مدنی، نخبگان و روشنفکران هستند. به اعتقاد او این نهادها توازنی بین مطالبات توده‌های مردم یعنی مطالبات روز و درعین‌حال نیازها و ضرورت‌های آینده‌نگرانه آنها برقرار می‌کنند و در نتیجه کسی که می‌خواهد حکمروایی کند، از یک‌سو مدیر است و از سویی دیگر منافع درازمدت توده‌ها را در نظر می‌گیرد و آن را قربانی نیازهای روزشان نمی‌کند.

**مناسبت‌های جهانی در حد آرزو
روزنامه «اطلاعات» با بازتاب عنوان «مناسبت‌های جهانی در حد آرزو» آورده است: امید بر این بود که پس از شکل‌گیری سازمان ملل، احوال جهان رو به بهبود نهد؛ ولی نه! اینکه اینگونه نشد، بلکه بدتر شد؛ نه البته کوتاهی از سازمان ملل بوده باشد بلکه این سرشت جهان هستی‌ست که همانگونه روزی پیدایش یافت و زاده شد، همانگونه نیز رو به نیستی رود و بمیرد. ‏روزی زمین با همه بود و نبودهایش، غبار شده و در سیاه‌چاله‌ای فرو خواهد رفت؛ اما شگفت این‌جاست که همه ماندگاران زمین با این که آگاه به این حقیقت‌اند ولی نه که راهکاری برای پیشگیری نمی‌یابند بلکه با همه توان، سرگرم شتاب‎بخشی به فرایند این نابودی‌اند.

حقیقت‌های ریز و درشتی در جهان وجود دارد که مردم تنها شمای واقع‎شده آن را می‌بینند، آن هم با چشم رسانه‌ها. برای نمونه رسانه‌ها می‌گویند «خیزش طالبان، القاعده و‎‏ (Isis‏) داعش سبب شد جهانیان دریابند که کودکان و انسان‌های گریزان از جنگ تا چه‌اندازه آسیب‎پذیرند» در حالی که پیش‎تر نیز پدیده‌های بسیاری به کودکان و انسان‎های سازش‎‏‎‏جو آسیب زده است.یا این که «خروج امریکا از پیمان پاریس، نفس محیط‎زیست را گرفت» حال آن که پیش از آن بسیاری از کشورهای متعهد به پیمان پاریس، در کنش‎وری(در عمل) چندان متعهد به پیمان نبوده‌اند.

نمونه دیگر قدرت کشورهای عضو شورای امنیت است که به سستی ساختار بنیادین سازمان‌ملل انجامیده است. امکان حق وتوی پنج کشور دایمی شورای امنیت(چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و امریکا) این امکان را فراهم آورده که هر یک از آن‌ها جهان را کش‎سان به سوی خود بکشند. حتی حق وتوی چرخشی در میان 193 کشور نیز راهکار خوبی نیست و تنها سبب افزایش کش‌مکش‌ میان ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها و خرده‎قدرت‌‎ها و بی‎‏قدرت‌ها در جهان می‌شود.

**نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن
روزنامه «مردم سالاری» در گزارشی با عنوان «نقره داغ شدن مستأجران در بازار مسکن» نوشت: افزایش شدید اجاره بها به نحو عجیبی از هم‌اکنون آغاز شده است؛ این افزایش شدید در حالی صورت می‌گیرد که هنوز فصل اجاره شروع نشده، مدارس تعطیل نشده و فرزندان مستأجران همچنان به مدرسه می‌روند، و گذشته از این، در ماه رمضان قرار داریم که تمایل به جابجایی‌ها در آن، بسیار اندک است! در بازار اجاره آپارتمان‌های مسکونی چه می‌گذرد و مستأجران قرار است تا چه میزان نقره‌داغ شوند؟! سوای این‌ها، برای ساماندهی بازار اجاره چه باید کرد؟

اگر سری به بنگاه‌های املاک در کلان‌شهری نظیر تهران زده باشید یا وب‌سایت‌هایی نظیر دیوار را چک کرده باشید، پی خواهید برد که افزایش غیرمتعارفِ نرخ اجاره‌ از هم‌اکنون آغاز شده است. اجاره یک واحد 85 متریِ هشت سال ساخت در مرکز تهران در خیابان جمالزاده با رهن کامل 200 میلیون تومانی به مستأجران پیشنهاد شده است. در تابستان سال 96، رهن کاملِ چنین واحد مسکونی‌ای برای مستأجران بین 90 تا 100 میلیون تومان، هزینه در برداشت و حالا تنها در عرض دو سال، اجاره بها حداقل دو برابر شده است!

در تابستان سال گذشته، همزمان با التهابات ارزی در کشور، اجاره بها در تهران نسبت به فصل تابستان سال 96، حدود 40 درصد افزایش یافت. امسال با وجود این‌که هنوز وارد تابستان و فصل جابجایی مستأجران نشده‌ایم، اجاره بها نسبت به تابستان سال 97، بیش از 40 درصد افزایش یافته و هرچه به تابستان نزدیک می‌شویم ممکن است بر میزان افزایش نرخ‌ها افزوده شود. تازه در برخی مناطق تهران، افزایش اجاره بها بیش از این میزان بوده است.

**من دامادم؛ یک معتاد به گیم!
روزنامه «خراسان» در گزارشی با عنوان «من دامادم؛ یک معتاد به گیم!» آورده است: یکی از مهمان‌های اخیر برنامه «کودک شو» که از شبکه نسیم پخش می‌شود، خاطره عجیبی از شب دامادی‌اش تعریف کرد که «پژمان بازغی» را برای ثانیه‌هایی شوکه و متحیر کرده بود! این مهمان درباره اقدام عجیب‌اش در شب دامادی‌اش می‌گوید: «راستش من شب عروسی از مجلس اومدم بیرون و خانواده خودم و عروس، منتظر من بودند تا بیایم و شام را بدهند. تقریبا یک ساعتی دنبال من می‌گشتند. ما یک لیگ پلی‌استیشن داشتیم در خانه همسایه. من هم با کت و شلوار و لباس دامادی، نشسته بودم اون‌جا و مربع و ضربدر رو می زدم. اون موقع خیلی بازی برام مهم بود و اصلا آرامش نداشتم تو مراسم!»

نکته عجیب این‌که دقیقا یک روز بعد، اقدام مشابهی توسط یک داماد هندی صورت گرفت که در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی دنیا بازتاب زیادی داشت. در کلیپ منتشر شده از یک مراسم عروسی که به تازگی برگزار شده، داماد حتی حین برگزاری مراسم جشن عروسی‌اش هم دست از بازی کردن بر نمی‌دارد! «اسپوتنیک نیوز» در توضیح مختصری برای این کلیپ پربازدید نوشت: «از نگاه‌های پر از سوال عروس خانم به نظر می‌رسد به آینده‌ای که در انتظارش هست، فکر می‌کند. جالب‌تر آن‌که در این میان یکی از مهمانان هدیه‌ای به داماد تقدیم می‌کند اما با واکنشی غیرمنتظره از جوان بی‌توجه مواجه می‌شود.» این دو اتفاق متفاوت، بهانه‌ای است تا چند نکته مهم درباره اعتیاد به بازی‌های دیجیتال را مطرح کنیم.

**تحریم‌های امریکا علیه ایران را قبول نداریم
روزنامه «ایران» با درج تیتر «تحریم‌های امریکا علیه ایران را قبول نداریم» می نویسد: ارزیابی‌های بسیاری پیرامون نقش شرکای اقتصادی و همسایگان نزدیک ایران در مواجهه با تحریم‌های امریکا و سامان بخشیدن مناسبات تجاری‌شان با تهران مطرح شده است. ارزیابی‌هایی که اغلب تصویر چندان مطلوبی را ارائه نمی‌کنند و بر این نگرانی دامن می‌زنند که ناتوانی متحدان ایران سبب تقویت جبهه فشار علیه ایران شود. با این حال سفیر عراق در ایران عزم این کشور را برای مقابله با تحریم‌های دولت امریکا جدی می‌داند.

«سعد جواد قندیل» در گفت ‌وگو با «ایران» از برنامه دولتش در این زمینه سخن گفته است. طی چند روز گذشته با توجه به تحولاتی که پیرامون جمهوری اسلامی ایران رخ داده و به تعمیق تنش دیپلماتیک میان ایران و امریکا انجامیده، اخباری مبنی بر ارسال پیام واشنگتن به تهران از طریق دولت عراق منتشر شده است. چنانکه گفته شده آقای مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در سفر اخیری که به بغداد داشته، حاوی پیامی برای ایران بوده و از عراق خواسته است به عنوان کانال ارتباطی میان واشنگتن و تهران نقش آفرینی کند. این خبر را تأیید می‌فرمایید؟ما بارها در زمینه مذاکرات میان ایران و امریکا فعالیت داشته‌ایم و در روزهای حضور نیروهای نظامی امریکا در عراق پیام‌هایی بین ایران و امریکا رد و بدل می‌کردیم تا از شدت نزاع میان طرفین بکاهیم.

**تمدنی به بزرگی خانواده
روزنامه «رسالت» در گزارشی با عنوان «تمدنی به بزرگی خانواده»می نویسد: دیرزمانی است که غرب و الگوهای رفتاری آنها بر جوامع مختلف سایه گسترانده و توسعه اقتصادی و اجتماعی اکثر آنها از جمله ایران، بر پایه فردگرایی و اصالت فردی در جوامع غربی در حال شکل گیری و پایه ریزی است؛ امری که آثار و تبعات بسیاری داشته و به اذعان کارشناسان و صاحبنظران خانواده در کشور عامل بسیاری از ناهنجاری ها و ناملایمات شخصی و اجتماعی بوده است. تا جایی که با ویژگی‌های الگوی خانواده‌گرایی یا خانواده محوری که از مبانی ارزشی دینی و ملی ما محسوب می شود، سازگار نبوده و ناخواسته درگیر آثار منفی آن در جامعه شده ایم.

«طاهره همیز» عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، استاد و مشاورخانواده و جوانان و نویسنده کتاب قرار در همین خصوص و بررسی آثار چنین امری و پاسخ به چرایی لزوم محوریت خانواده بر جامعه با توجه به ارزش های اسلامی به رسالت می گوید: «متأسفانه نظام حاکمی که اکنون بر جامعه جهانی، فرمانروایی می‌کند استکبار است که تمام نیروهای افراد را به سمت و سوی مقاصد سودجویانه خود به کار می‌گیرند و انسانها برده‌های زندگی زمانی آنها می‌شوند در صورتی که قرآن کریم از انسانهای مستقلی صحبت می‌کند که باید بالنده باشند و به رشد برسند.»

پژوهشم**9280**2059**9131

انتهای پیام /*کد آمار