نشست نوبخت با معاونان برنامه ریزی استانداریها

عاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور در جمع معاونان برنامه‌ریزی استانداری‌ها از آغاز نخستین گام احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد و گفت: گزارش عملکرد برنامه پنجم همراه لایحه بودجه ۹۳ تقدیم می‌شود.به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در نخستین نشست مشترک این معاونت با معاونان برنامه‌ریزی استانداریهای‌ سراسر کشور گفت: با تقدیم به موقع لایحه بودجه سال 1393 مصمم هستیم قانون را اجرا کنیم و در جلسه هیأت دولت هم از تمام وزرا خواسته‌ایم، تا پانزدهم شهریورماه سال جاری گزارش عملکرد اجرای قانون برنامه پنجم توسعه را به منظور جمع‌بندی و تنظیم گزارش نهایی به این معاونت ارایه کنند.وی افزود: باید تمام توان و وقت به سمت یک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی روزآمد، قوی و کارآمد معطوف شود، خوشبختانه با وزارت کشور در مقوله توسعه، نگاه مشترک وجود دارد و باید بتوانیم در کنار سازمان مرکزی و ملی، در هر استان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چالاک، قوی و فهیم استانی هم با مرتفع کردن نقص‌هایی که در گذشته وجود داشته، فراهم کنیم.نوبخت در این نشست مشترک اظهار داشت: مباهات می‌کنم که به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گام نهاده‌ام، جایی که به منزله عقل منفصلی در کنار مدیریت اجرایی کشور تلقی می‌شود و اینک در شرایطی قرار داریم که از این عقل منفصل باید به درستی استفاده کنیم.