تدوین برنامه‌ای برای خروج بازار خودرو از رکود

 وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال تدوین برنامه ویژه‌ای با محوریت تثبیت قیمت‌ها و جلب اعتماد مصرف‌کنندگان برای کمک به صنعت خودرو است.به گزارش ایسنا، از اواخر سال 91 مناقشات تعیین قیمت خودرو با ورود شورای رقابت به این عرصه به اوج رسید.در آن زمان وعده‌های اعضای شورای رقابت برای کاهش قیمت خودرو موجب شد عمده مصرف‌کنندگان خرید این محصولات را متوقف کنند. موضوعی که ایجاد و تشدید رکود در بازار خودرو را به دنبال داشته است.در این شرایط وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسات مختلف با قطعه‌سازان، خودروسازان و کارشناسان مرتبط به دنبال تدوین برنامه‌ای برای خروج بازار خودرو از رکود و کمک به افزایش تولید و عرضه خودرو از سوی خودروسازان است.شفاف‌سازی و تثبیت قیمت‌ها، جلب اعتماد مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار خودرو از رئوس برنامه‌های مدنظر این وزارتخانه در این زمینه است. وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا با رونق بازار فرآیند گردش مالی در بنگاه‌های خودروسازی بهبود یافته و به دنبال آن با تزریق نقدینگی، تیراز تولید خودرو افزایش یابد.وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در این زمینه جلسات مختلفی را از جمله دو جلسه اصلی با خودروسازان، قطعه‌سازان و معاونان مربوطه برگزار کرده است.