گزینه‌های مجمع تهران برای استانداری تهران

یک عضو مجمع نمایندگان استان تهران از پیشنهاد هشت گزینه این مجمع به وزیر کشور برای تصدی سمت استانداری تهران خبرداد.حسین گروسی در گفت‌وگو با ایسنا، با تشریح مباحث مطرح شده در جلسه شب گذشته وزیر کشور و مجمع نمایندگان استان تهران، افزود: عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه دیدارهایش با اعضای مجمع نمایندگان استان تهران نیز دیدار و گفت‌وگو کرد.به گفته وی، سید حسین هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم، علی افراشته معاون اجرایی رییس مجلس، مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری، موسی‌پور معاون سابق قوه قضاییه، اسماعیل نجار استاندار سابق کرمان و کردستان، ‌صلاحی استاندار خراسان، میرزاپور معاون سابق آموزش و پرورش و تقی‌پور مدیر اداره کل آموزش و پرورش از گزینه‌های پیشنهادی مجمع برای استانداری تهران هستند.نماینده مردم شهریار دیدار شب گذشته وزیر کشور و اعضای مجمع تهران را در دو سطح ملی و استانی دانست و افزود: اجرای طرح آمایش سرزمین و توسعه استان‌ها در گرو هماهنگی دستگاه‌ها از طریق وزارت کشور است. با توجه جدی به این موضوع و شناسایی توانایی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل استان‌ها و هدایت منابع مالی به زودی شاهد توسعه استان‌های کشور خواهیم بود.این عضو مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به چالش‌های مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی استان تهران، گفت: حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت 12 میلیون نفری استان تهران در شهرستان‌های استان و 8.5 میلیون نفر در شهر تهران ساکن هستند بنابراین اولین اقدام وزارت کشور باید توزیع متوازن امکانات و اعتبارات بین شهرستان‌های استان تهران باشد.گروسی با ابراز تاسف از پروژه‌های نیمه تمام استان تهران،‌ گفت: در حالی که می‌توان با مدیریت صحیح امکانات و اعتبارات بین شهرستان‌های استان جهت به اتمام رسیدن پروژه‌های نیمه کاره اقدام کرد، بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی در حاشیه پایتخت به حال خود رها شده است.نماینده مردم شهریار با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی برای برقراری امنیت شهر تهران، گفت: تشکیل دو ستاد فرماندهی ویژه غرب و شرق در استان‌ تهران موجب افزایش نظارت و بهبود امنیت در استان و تهران بزرگ شده است. درخواست اعضای مجمع از وزیر کشور استقرار سایر ادارات دولتی در غرب و شرق استان با هدف تسریع در امور اجرایی مردم و کاهش هزینه‌های پرداختی از سوی مردم،‌ کاهش سفرهای بین شهری و مهار ترافیک شهر تهران بود.این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس انتخاب مدیران باتجربه و متخصص به چالش‌های استان تهران را نظر قطعی مجمع نمایندگان تهران عنوان کرد و افزود: مباحث فرهنگی و توسعه‌ای تهران از مباحثی بود که در جلسه دیشب مورد تاکید اعضای مجمع قرار گرفت. نمایندگان تاکید داشتند وزارت کشور با هماهنگی‌ و نظارت بر عملکرد سایر دستگاه‌ها و ادارات کل شهرستان‌های استان زمینه انتخاب مدیران توانمند و کاربلد را فراهم کند.وی جلوگیری از منازعات سیاسی را دیگر درخواست اعضای مجمع تهران از وزیر کشور عنوان کرد و افزود: مدیران دستگاه‌ها نباید اصل را فدای حاشیه‌ها کنند. اصل و متن خدمت به مردم با رفتارهای سیاسی مدیران نباید به حاشیه رود.گروسی محرومیت برخی شهرستان‌های استان را مورد اشاره قرار داد و افزود: باورش برای مردم مشکل است اما در استان تهران، شهرستان‌هایی وجود دارد که محرومیت آنها بیشتر از شهرستان‌ها در استان‌های محروم است. عمران و آبادانی و شهرسازی در شهرستان‌های تهران بسیار بدتر از شهرستان‌های محروم است.