گرم شدن زمین، تهدیدی برای امنیت غذایی جهان!

گرم شدن زمین و گسترش آفات گندم تهدیدی برای امنیت غذایی جهان محسوب می‌شود.به گزارش ایسنا، یک تحقیق جدید نشان داده‌ است که گرم شدن کره زمین باعث گسترش آفات زراعی به سمت قطب شمال و جنوب با سرعت نزدیک به سه کیلومتر در سال است.در حال حاضر 10 تا 16 درصد از تولیدات جهانی به وسیله آفات از دست رفته است. آفات گندم شامل قارچ‌ها، باکتری‌ها، ویروس‌ها، حشرات و ویروئیدها از نمونه آفات زراعی هستند که همچنان در حال گسترش گونه‌های جدید از خود هستند.این تحقیقات نشان می‌دهد اگر همچنان دمای کره زمین افزایش یابد، این ارقام نیز افزایش می‌یابد.این مطالعه تغییرات آب و هوایی که در نشریه Nature منتشر و توسط محققان دانشگاه اکستر و دانشگاه آکسفورد انجام شده است، نشان می‌دهد ارتباط قوی بین افزایش درجه حرارت کره زمین در طول 50 سال گذشته و گسترش وسیع آفات محصولات وجود دارد.