فیفا جلوی صدور ITC خلعتبری را گرفت!

باشگاه عجمان امارات برای حل مشکل ITC محمدرضا خلعتبری نامه ویژه ای را صادر کرده و از طریق سیستم TMS به اطلاع فیفا رسانده است.باشگاه خبرنگاران،  همانطور که پیش بینی می شود سیستم TMS که به صورت خودکار عمل می کند جلوی صدور ITC محمدرضا خلعتبری را گرفت البته به نظر نمی رسد این به معنای بروز مشکل جدی از آن نوع که بعضی در تحلیل های خود مطرح می کردند باشد، ماجرا از این قرار است که با توجه به شرایط ویژه انتقال خلعتبری به یکسری مدارک مضاعف برای توضیح شرایط و رفع اشکالات نیاز بود که باید ارائه می شد. مقامهای ملی پوش روز سه شنبه منتظر دریافت ITC بودند، باشگاه عجمان هم طبق هماهنگی ها عمل کرد اما سیستم جلوی این مسئله را گرفت. حالا خبر می رسد که پرسپولیسی ها مدرک مورد نیاز را تهيه کرده اند، باشگاه عجمان جدا از توافقنامه سه جانبه ای که بین آنها پرسپولیس و خلعتبری وجود دارد نامه جداگانه ای را صادر کرده است که در آن فسخ همکاری و قرارداد خود با خلعتبری را اعلام کرده است. هوشنگ نصیرزاده هم به نظر می رسد در این پروژه به عنوان مشاور با پرسپولیسی ها همکاری دارد و می گوید اصلاً شک نکنید هیچ مشکلی برای صدور ITC وجود ندارد همه چیز قانونی و درست پیش رفته است.