آخرین وضعیت نفتکش هندی در خلیج فارس

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه نفتکش هندی با ارایه تضمین مالی می تواند برود، گفت: تاکنون مالک کشتی ایرانی دیانته درخصوص توقیف یکسال و نیمه آن در هند به ما اطلاعی نداده است.سید علی استیری در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت نفتکش هندی در خلیج فارس، اظهار داشت: آلوده شدن خلیج فارس از سوی نفتکش هندی برای ما محرز است و مستندات آن هم موجود است.وی افزود: براساس قوانین و مقررات، باید بیمه کشتی نامه ای را به سازمان بنادر و دریانوردی ارسال کند تا کشتی اجازه خروج از آب های ایران را داشته باشد اما به دلایل نامعلومی، طرف هندی تعلل می کند.معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه مشابه این اتفاق ده ها بار در جهان رخ داده است، گفت: متاسفانه طرف هندی این موضوع را سیاسی کرد و ما بسیار از این امر متعجب هستیم زیرا فقط کافی است که بیمه کشتی، نامه تضمین مالی را براساس عرف بین المللی به ایران ارسال کند.استیری تصریح کرد: در حال حاضر تمامی ارگان های مرتبط با این موضوع، مشغول جمع آوری اطلاعات در خصوص میزان آلودگی در خلیج فارس هستند که پس از بررسی، اطلاعات و میزان خسارت اعلام می شود که این امر هم پس از آزادسازی کشتی هندی انجام خواهد شد.وی با تاکید بر اینکه مسئولان هندی، اجازه ورود مسئول بیمه نفتکش را نمی دهد، بیان کرد: از نظر ما کشتی با ارایه تضمین مالی می تواند برود و ایران دلیل دیگری برای عدم اجازه خروج کشتی ندارد.معاون امورد دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص کشتی ایرانی دیانته که از یکسال و نیم گذشته در آب های هند توقیف شده است، گفت: بطور معمول وقتی کشتی ایرانی در دیگر کشورها با مشکل مواجه می شود مالک به سازمان بنادر مراجعه می کند تا براساس قوانین بین المللی برای آزادسازی آن عمل شود اما در این مورد، اطلاعی به سازمان داده نشده است.استیری با بیان اینکه تاکنون از سوی مالک کشتی درخواستی به سازمان ارایه نشده است و ما هم اطلاعی در این خصوص نداشتیم، گفت: موضوع توقیف نفتکش هندی ارتباطی به کشتی ایرانی ندارد و مستندات آلودگی نفتی آن در خلیج فارس موجود است.