تاکید مجدد پژویان بر اختیارات شورای رقابت

 رییس شورای رقابت تاکید کرد: برای چندمین بار اعلام می‌کنم تشخیص این‌که یک بازار انحصاری هست یا نیست تنها در حوزه اختیارات شورای رقابت است و هیچ نهاد و سازمانی از نظر قانونی حق ورود به این حوزه را ندارد.جمشید پژویان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: در تبصره دوم ماده 48 این قانون به صراحت تشخیص دامنه‌ی تمرکز شدید در یک بازار در حوزه اختیارات شورای رقابت قرار گرفته و به همین دلیل هیچ نهادی حق اظهار‌نظر در این باره را ندارد.وی با بیان این‌که اظهار‌نظر در این حوزه‌ها نیازمند تخصص اقتصادی است، گفت: همان طور که یک اقتصاد‌دان نمی‌تواند در حوزه‌های علوم دیگر ورود کند دیگر کارشناسان نیز در رابطه با مسائل کلان اقتصادی نمی‌توانند نظر دقیق و مناسب بدهند.در شورای رقابت برای تشخیص مسئله‌ای مطالعات علمی گسترده با حضور کارشناسان اقتصادی مجرب صورت می‌گیرد و به همین دلیل نقض حکم شورا توسط افرادی که تخصص علم اقتصاد ندارند ممکن نیست.رییس شورای رقابت ادامه داد: تنها پس از پایان‌یافتن بررسی‌های کارشناسان و حکم مستقیم شورای رقابت انحصاری یا غیرانحصاری‌بودن یک بازار مشخص می‌شود و با این‌ وجود که برای بنده نظر مهندس نعمت‌زاده در حوزه وزارت خود احترام بسیار زیادی دارد، اما امیدوارم اظهار‌نظرهایی که درباره‌ی دامنه مسوولیت‌ها و اختیارات شورای رقابت انجام می‌شود پایان گیرد و امور آنطور که در قانون پیش‌بینی‌ شده ادامه پیدا کند.