ممانعت از حضور توفیقی در تلویزیون

درحالیکه مسئولان «گفت‌وگوی ویژه خبری» خواستار حضور جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم در این برنامه شده بودند، در آخرین لحظات دعوت خود را پس گرفتند!انتخاب با اعلام این خبر نوشت: «این در حالی است که هماهنگی‌ها بین دفتر توفیقی و تلویزیون، روال عادی خود را داشته اما یک‌باره مسئولان گفت‌وگوی ویژه خبری، از سرپرست وزارت علوم عذرخواهی کرده و آرزو کرده‌اند که «در فرصتی دیگر میزبان دکتر توفیقی» باشند.گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما که قرار بود شب گذشته از تلویزیون پخش شود، با تغییر میهمان و موضوع برنامه، به بررسی مسائل منطقه پرداخت.قابل ذکر است که فشارها به دولت روحانی برای عدم معرفی توفیقی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، افزایش یافته است و برخی ناظران، ممانعت از حضور توفیقی در تلویزیون را در ادامه این فشارها می‌دانند.مخالفان، توفیقی را متهم به دخالت در حوادث انتخابات 88 کرده‌اند.»