از استقلال تقدير مي‌کنيم

رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: اگر در گزارش بازي‌ استقلال و راه‌آهن قيد شده باشد محسن ترکي از سوي تماشاگران استقلال مورد تشويق قرار گرفته قطعا از اين تيم تقدير مي‌کنيم.اسماعيل حسن‌زاده درباره تشويق محسن ترکي داور ديدار استقلال – راه‌آهن از سوي هواداران استقلال اظهار داشت: امروز گزارش داور، ناظر بازي و ناظر فدراسيون به دست ما مي‌رسد تا به اين مسئله رسيدگي شود چون نماينده خودمان نيز در اين ديدار از فضاي خوب ورزشگاه تعريف مي‌کرد.به گزارش تسنيم ، وي با اشاره به کسر يک امتياز از استقلال به دليل اتفاقات ديدار استقلال و سپاهان عنوان کرد: همانطور که از تيم‌ها به دليل تخلفات‌شان امتياز کسر مي‌شود در قبال رفتار خوب نيز کميته انضباطي برنامه‌هاي ويژه‌اي دارد همانند کاري که درباره تيم‌هاي ملوان و پرسپوليس انجام داديم . تماشاگران اين دو تيم با وجود شکست در هفته گذشته رفتار خوبي داشتند.حسن‌زاده افزود: اگر در گزارش بازي‌ استقلال و راه‌آهن قيد شده باشد محسن ترکي از سوي تماشاگران استقلال مورد تشويق قرار گرفته قطعا از اين تيم تقدير مي‌کنيم.رئيس کميته انضباطي درباره اعتراض‌هايي که پيش از اين بازيکنان و مديران باشگاه‌ها در رابطه با رفتار داوران با بازيکنان در ميدان مسابقه داشتند، گفت: اشتباهات داوري ارتباطي به ما ندارد ولي 2 مورد از مسائل مربوط به داوري به کميته انضباطي مربوط مي‌شود که يکي از آنها رفتار داور با بازيکنان و مربيان است. اگر داوري رفتار خوبي نداشته باشد، برخورد مي‌کنيم.باشگاه داماش مدعي شده فضاي ورزشگاه عضدي رشت در ديدار داماش – استقلال خوب بوده و دليل رفتار دقايق آخر تماشاگران اين تيم به اشتباهات داوري برمي‌گشت و معتقد هستند کميته انضباطي نبايد از اين تيم امتيازي کسر مي‌کرد. حسن‌زاده در اين خصوص به تسنيم گفت: ما به دنبال اين نمي‌گرديم که چه چيزي باعث به وجود آمدن اين اتفاق شده است. هر چيزي که باعث شده اين حوادث رخ دهد بايد دلايل موجهي داشته باشد. آنها اگر حرفي دارند بايد به مقامات زي‌ربط بگويند تا به اين پرونده رسيدگي شود.