شفق سرپرست کمیته جوانان فدراسیون فوتبال شد

ناصر شفق به عنوان سرپرست کمیته جوانان انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری فارس، بعد از استعفای میرشاد ماجدی از سرپرستی کمیته جوانان، فدراسیون فوتبال هیچ تصمیمی در خصوص این کمیته نگرفت تا سرانجام این اتفاق روز گذشته رخ داد و ناصر شفق به عنوان سرپرست کمیته جوانان معرفی شد.شفق که بعد از استعفای میرشاد ماجدی امور کمیته جوانان را بدون حکم و معارفه بر عهده گرفته بود توسط کفاشیان به عنوان سرپرست این کمیته انتخاب شد.در این مراسم ناصر شفق به عنوان سرپرست و آزاد به عنوان دبیر این کمیته انتخاب شدند.