حضور مشاور ارشد روحانی در جلسه شورای شهر

اکبر ترکان مشاور ارشد روحانی امروز در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران حضور یافت.به گزارش فارس، ترکان مشاور  ارشد حسن روحانی در جلسه شورای شهر حضور یافت.ترکان که قائم مقام ستاد روحانی را در زمان انتخابات عهده دار بوده، به عنوان فرد نزدیک به رئیس جمهور امروز در جلسه شورای شهر پایتخت حضور یافت.