گام های موثر در کنترل فشار خون بالا در سطح ملی و استانی-مترجم - مترجم

گام های موثر در کنترل فشار خون بالا در سطح ملی و استانی-مترجم

به گزارش روز پنجشنبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باقر لاریجانی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث کنترل شیوع فشار خون بالا در سطوح ملی و استانی اظهار داشت: در پیمایش ملی عوامل خطر بیماری های غیر واگیر، میزان شیوع فشار خون بالا در بین افراد 18 سال و بالاتر در سطح ملی در بین مردان و زنان شهری به ترتیب 25 و 26.5 درصد و در مردان و زنان روستایی به ترتیب 25 و 30 درصد می باشد.

نایب رییس کمیته ملی پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر، درصد شیوع فشار خون بالا را با در نظر گرفتن هر دو جنس زن و مرد در بخش شهری 30 درصد و در بخش روستایی 27 درصد ذکر کرد.

وی با اشاره به نظام رتبه بندی براساس شیوع استاندارد شده سنی میزان فشار خون بالا افزود: در بین مردان، استان کردستان دارای بیشترین و استان زنجان دارای کمترین میزان شیوع فشار خون بالا در سطح استانی هستند.

لاریجانی همچنین به میزان شیوع فشار خون بالا در بین زنان براساس این رتبه بندی اشاره کرد و افزود: در سطح استانی، استان های لرستان و فارس دارای بیشترین و کمترین فشار خون بالا در کشور هستند.

اجتمام*1193

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار