کدام قسمت تخم مرغ غنی از پروتئین است؟ زرده یا سفیده؟-مترجم - مترجم

کدام قسمت تخم مرغ غنی از پروتئین است؟ زرده یا سفیده؟-مترجم

بسیاری از مردم تصور می کنند سفیده تخم مرغ منبع اصلی پروتئین نسبت به زرده است. این در حالی است که سفیده یک عدد تخم مرغ از نظر میزان پروتئین اختلاف ناچیزی با زرده دارد. میزان پروتئین سفیده 4 گرم است در حالی که این میزان در زرده به 2 تا 3 گرم می رسد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار