پرونده محمد امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است-مترجم - مترجم

پرونده محمد امامی در مرحله تحقیقات مقدماتی است-مترجم

اسدالله مسعودی مقام روز چهارشنبه در حاشیه دادگاه بانک سرمایه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: کارهای پرونده پتروشیمی سابق در حال انجام است و مشغول استخراج منابع مالی هستیم.
وی افزود: پرونده عراقچی به شعبه ما ارجاع نشده است و فکر می کنم برای شعبه دوم ارسال شده باشد ولی پرونده جدید پتروشیمی به شعبه سوم ارجاع شده است.
مسعودی مقام اظهار امیدواری کرد بررسی پرونده پتروشیمی تا دو هفته آینده به پایان برسد و اعلام کرد: سعی می کنیم تا قبل از مرداد رای آن صادر شود.
ادامه دارد…

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار