علت در خود فرو رفتگی فرزندان چیست؟-مترجم - مترجم

علت در خود فرو رفتگی فرزندان چیست؟-مترجم

مشاور و روانشناس اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: پدر و مادرهایی هستند که همیشه مشغول فعالیت در فضایی مجازی هستند و بود و نبود آنها برای فرزندان و تربیت آنها هیچ فرقی نمی‌کند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار