عده‌ای به نام طب اسلامی با سلامت مردم بازی می‌کنند-مترجم - مترجم

عده‌ای به نام طب اسلامی با سلامت مردم بازی می‌کنند-مترجم

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: این روزها در کشور کسانی با نام طب سنتی و طب اسلامی با سلامت مردم بازی می‌کنند.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار