تصاویر| بازگشت باران به آغوش خانواده-مترجم - مترجم

تصاویر| بازگشت باران به آغوش خانواده-مترجم

باران شیخی کودک 8 ساله ای که در فروردین ماه سال جاری ربوده شده بود روز پنج شنبه 19 اردیبهشت ماه به آغوش گرم خانواده بازگشت.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار