بهره وری و بهینه سازی مصرف باید به درک عمومی تبدیل شود-مترجم - مترجم

بهره وری و بهینه سازی مصرف باید به درک عمومی تبدیل شود-مترجم

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ پیش از آنکه به بهره ‌وری و بهینه سازی مصرف به‌عنوان یک شاخص اقتصادی یا عامل توسعه نگاه کنیم باید آن را یک فرهنگ بدانیم. بنابراین برای آنکه بهره‌وری و بهینه سازی مصرف در کشور جایگاه شایسته خود را پیدا کند و در متن اعتقادها و سنت های بومی قرار بگیرد باید نه تنها به عنوان یک معیار اقتصادی، بلکه یک اندیشه و تفکر قلمداد شود. لذا در چنین شرایطی اعتقاد فردی و عمومی جامعه نقش مهمی در حرکت موفقیت آمیز به طرف بهره وری و بهینه سازی مصرف پیدا می کند و این اتفاق سرآغاز حرکتی نوین در توسعه و تضمین کننده شایسته سالاری در مدیریت می شود.

واژه بهره وری به معنای سود برنده، بهره بر و کامیاب، بازده و راندمان و در مفهوم استفاده بهینه از منابع یک سازمان به منظور رسیدن به اهداف کارا و اثربخش در چارچوب یک نظام ارزشی مورد قبول است. سازمان بین المللی کار (ILO) بهره وری را ارتباط میان ستانده حاصل از یک سیستم تولیدی با داده های به کار رفته برای آن ستانده تعریف می کند. بهره وری با کیفیت زندگی افراد، رفاه و سلامت هر جامعه رابطه مستقیم دارد و سطح زندگی مردم را بدون بالا بردن هزینه ها و سختی کار افزایش می دهد. همچنین بهینه سازی مصرف نیز می تواند در حفظ و نگهداری ذخایر ملی موثر باشد و سبب کاهش فشارهای اقتصادی جامعه شود.

اهمیت این 2 مقوله در جامعه به گونه ای است که در تقویم ملی یکم خرداد به روز «بهره وری و بهینه سازی مصرف» اختصاص یافته است.

پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بهره وری و بهینه سازی مصرف با «فاطمه پهلوانی» رییس سازمان ملی بهره وری ایران به گفت وگو پرداخته است.

– متن گفت وگو را در ادامه می خوانیم:
**ایرنا: به چه دلیل در نامگذاری یک روز مفهوم بهره وری و بهینه سازی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؟
***پهلوانی: یکم خرداد به این دلیل به نام بهره وری و بهینه سازی مصرف نامگذاری شده است که بهینه سازی مصرف یکی از زیربناها و پارامترهای مهم تاثیرگذار در بالا بردن بهره وری است. بهره وری را نسبت ستانده به نهاده تعریف می کنند؛ یعنی به هر میزان که برای انجام یک کار منابع کمتری اختصاص بدهیم باید سود و ستانده بیشتری به دست آوریم. این نهاده در صنایع همان منابع اولیه، نیروی انسانی و … هستند و در زندگی عمومی جامعه استفاده از کالاهای مصرفی است. بنابراین بهینه سازی مصرف یعنی به نحو مناسبت تری از منابع استفاده کنیم. امری که ما امروز در سطح کشور به شدت نیازمند این هستیم که در خصوص آن فرهنگ سازی کنیم تا بتوانیم از منابع و امکانات موجود بهتریم استفاده ممکن را ببریم.

**ایرنا: بهینه سازی مصرف چه ارتباطی با زندگی افراد دارد و مدیریت شهری چه وظیفه ای در این خصوص دارد؟
***پهلوانی: بهینه سازی مصرف در سطح خانوار نخستین تاثیر خود را در اقتصاد خانوارها می گذارد که یکی از نمونه های آن بهینه سازی مصرف در میزان تولید پسماندهای خانوارها است. برای مثال در تهران بیشترین تولید پسماند در سطح خانوارها داریم که بخش مهمی از این زباله ها مواد غذایی نیم خورده است که این امر با فرهنگ دینی و ملی کشور ما در تضاد است. بنابراین در درجه نخست مدیریت شهری وظیفه دارد که برای فرهنگ سازی و ایجاد سیستم ها و رویه های مناسب برای اصلاح این الگوی مصرف در خانوارها برنامه ریزی کند. اگرچه اقدام هایی در این خصوص در حال انجام شدن است اما به هیچ عنوان سرعت این اقدام ها متناسب با سرعت مساله ای که ایجاد می شود، نیست. بنابراین باید در این اقدام ها شتاب دهی بیشتری صورت بگیرد.

**ایرنا: بهره وری چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟
***پهلوانی: بهره وری به صورت کلان یک شاخص اقتصادی است که قابلیت این را دارد که به صورت اختصاصی برای زیربخش های اقتصاد تعریف شود. ما بیش از 20 سال است که در سازمان بهره وری وضعیت بهره وری کشور را رصد می کنیم و آمارها و شاخص هایی در این حوزه ارایه می دهیم. این آمارها نشان می دهد که بهره وری نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی دارد و وضعیت آماری آنها کاملاً در یک راستا است. وقتی رشد اقتصادی کشور روند مثبتی داشته باشد بهره وری می تواند در آن رشد اقتصادی معنا دار باشد یا می تواند نباشد زیرا رشد اقتصادی به عوامل مختلفی مانند نیروی کار، سرمایه و … بستگی دارد که یکی از آنها نیز بهره وری است.

در بسیاری از مواقع اگر رشد اقتصادی کشور بالا می رود به دلیل اقتصاد نفتی و فروش مناسب نفت است و همین امر هم باید ناشی از سهم سرمایه در رشد اقتصادی دانست که این اتفاق به صورت طبیعی بر روی بهره وری هم تاثیر می گذارد؛ یعنی هنگامی که کشور رشد اقتصادی مثبت داشته باشد بهره وری هم بهتر است به دلیل اینکه فعالیت های زیربنایی و پایه ای را می توانیم با رویکرد بهره وری انجام دهیم.

**ایرنا: کارکرد اصلی بهره وری در چه شرایطی برای کشور نمایان می شود؟
***پهلوانی: کارکرد اصلی بهره وری زمانی است که ما می خواهیم از اقتصاد نفتی؛ یعنی منبع محور به اقتصاد بهره وری محور یا محصول محور تبدیل شویم. در چنین شرایطی باید سعی کنیم تا جایی که امکان دارد از نظر کمی(سرمایه ای) نهاده کمتری وارد چرخه بازار و اقتصاد کنیم و سعی داشته باشیم که ستانده بیشتری از طریق کیفی سازی نهاده ها به دست آوریم؛ یعنی نیروی کار و سرمایه گذاری کیفی تری داشته باشیم.

**ایرنا: در سال های گذشته که اقتصاد کشور وضعیت متفاوتی طی کرده، بهره وری چه وضعیتی داشته است؟
***پهلوانی: با توجه به اینکه در سال های گذشته کشور به لحاظ توسعه اقتصادی فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است، بهره وری هم متاثر از این فراز و نشیب ها بوده است. برای نمونه در 1391خورشیدی که با یک مرحله از تحریم ها مواجه شدیم رشد اقتصادی به شدت پایین آمد و سهم بهره وری در برنامه پنجم توسعه نزدیک به صفر رسید اما در 2 سال نخست برنامه ششم توسعه یعنی 1395 و 1396 خورشیدی یک سیر نزولی در رشد اقتصادی و بهره وری شاهد بوده ایم که در بهره روی حدود 30 درصد اتفاق افتاد اما متاسفانه از 1397خورشیدی که رشد اقتصادی به دلیل تحریم ها و کاهش قیمت و فروش نفت پایین آمد وضعیت بهره وری کشور نیز مناسب نیست.

**ایرنا: این اقتصاد بهره ور محور که شما در مورد آن توضیح دادید در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ناعادلانه مواجه است چه کمکی به توسعه اقتصادی می کند؟
***پهلوانی: اقتصاد بهره ور محور برای این است تا در شرایط کنونی که کشور با تحریم های ظالمانه روبرو است بتوانیم تاب آوری بیشتری داشته باشیم زیرا بهره وری در شرایطی که اقتصاد در تنگنا قرار گرفته باشد تاثیرگذار است. اساساً وقتی که وفور منابع وجود داشته باشد ذهنیت افراد در سطح جامعه و در سطح مدیریتی و بنگاه داری به سمت صرفه جویی نمی رود در حالی که در یک نگاه درست و توسعه محورانه به این سمت است که تا جایی که ممکن باشد باید از تمام ظرفیت های بهره وری استفاده کرد. برای نمونه یکی از کشورهای پیشرو در بخش بهره وری ژاپن است که کارهای آموزشی پایه ای در مدارس انجام می دهد تا اساساً فرهنگ مردم کشورش با این مفهوم عجین شود تا در حوزه اداری و ساز وکارهای اقتصادی هم مدیران آن را سرلوحه کار خود قرار دهند و امروزه نیز ژاپن در حال برنامه ریزی برای اقتصاد کشورش برمبنای رویکردهای جدید بهره وری است.

**ایرنا: برای ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف در کشور باید چه کاری انجام داد؟
***پهلوانی: در خصوص ارتقای بهره وری و بهینه سازی مصرف مهمترین کاری که باید انجام دهیم این است که بهره وری و بهینه سازی برای مردم به یک درک عمومی تبدیل شود؛ یعنی در درجه نخست مردم جامعه باید پی به اهمیت آن ببرند این اتفاق هم عملی نمی شود مگر اینکه از نظام آموزشی کشور شروع کنیم. بنابراین در کنار فعالیت های کوتاه مدت در نظام آموزشی کشور و از پایه های دبستان باید برای ترویج و فرهنگ سازی در خصوص این مفهوم فعالیت انجام دهیم.

پژوهشم9370**9131

انتهای پیام /*

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار