ایران حمله تروریستی به هتلی در بندر گوادر پاکستان را محکوم کرد-مترجم - مترجم

ایران حمله تروریستی به هتلی در بندر گوادر پاکستان را محکوم کرد-مترجم

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی امروز به هتلی در بندر گوادر پاکستان را محکوم کرد.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار