انتقاد هیات بین المللی کنترل موادمخدر از عملکرد آمریکا و کانادا-مترجم - مترجم

انتقاد هیات بین المللی کنترل موادمخدر از عملکرد آمریکا و کانادا-مترجم

گزارش سال ۲۰۱۸ این هیات همچنین با اشاره به افزایش رو به رشد فروش اینترنتی مواد مخدر در برخی از کشورهای اروپایی مانند هلند و آلمان، این کشورها را مقر و مرکز فعالیت اصلی باندهای فروش اینترنتی مواد مخدر اعلام کرده است.

در این گزارش وضعیت مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر نیز در جهان به ویژه در کشورهایی که دسترسی آزاد به این دسته از مواد وجود دارد، تاسف بار توصیف شده است. بر اساس همین گزارش، در سال ۲۰۱۷، بیش از ۷۰ هزار نفر در آمریکا صرفاً بر اثر مصرف بیش از حد مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، که افزایش حدود ۹ هزار نفری را نسبت به سال قبل از آن نشان می دهد.

همچنین در این گزارش آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر در کانادا و اروپا در سال ۲۰۱۷ به ترتیب ۴ و ۹ هزار نفر عنوان شده است.

شبد **۱۱۰۸**۱۳۷۹

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار