انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ-مترجم - مترجم

انتصابات جدید در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ-مترجم

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ؛ حسین صبوری در احکام جداگانه ای علیرضا صالحی را به عنوان مدیر منطقه برق فارابی، سید جواد صمدی ریکندی را به عنوان سرپرست دفتر طرح و برنامه معاونت هماهنگی و نظارت جنوبشرق، فرامرز هاشمی پور را با حفظ سمت به عنوان سرپرستی منطقه برق بعثت و نوشین غلامزاده را با حفظ سمت به عنوان سرپرستی دفتر فروش و خدمات مشترکین معاونت هماهنگی و نظارت شمالغرب، منصوب کرد.
امید باقری، حسین مزینانی و خلیل قلمبر نیز از سوی مدیرعامل به ترتیب به عنوان قائم مقام مدیر مناطق برق ۱۷ شهریور، خیام و افسریه منصوب شدند.
در ادامه انتصابات جدید شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، با حکم مدیرعامل، عباس قیاسی به عنوان معاون خدمات مشترکین منطقه برق سینا و حسین علی رحمتی ترکاشوند نیز به عنوان معاون طرح و برنامه منطقه برق سهروردی منصوب شدند.
همچنین با صدور احکامی جداگانه از سوی معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، رامین پوریا به عنوان رییس گروه کنترل و بازرسی لوازم اندازه گیری غیردیماندی و علیرضا برزی به عنوان رئیس گروه ایمنی و بهداشت کار در معاونت هماهنگی و نظارت شمال شرق، منصوب شدند.

تهرام/‌۸۱۳۸/‌۶۰۰۳

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار