«آلوئه ورا» جای خشخاش را در افغانستان می گیرد-مترجم - مترجم

«آلوئه ورا» جای خشخاش را در افغانستان می گیرد-مترجم

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، در حال حاضر پنج هکتار زمین در استان بلخ زیر کشت آلوئه ورا قرار گرفته و دهها کشاورز در کار کشت این گیاه فعال هستند.

گفته می شود، کشاورزان از کشت این گیاه در یک هکتار، یک میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی به دست می‌آورند، در حالی که از کشت خشخاش در همین مقدار زمین، تنها می توانند ۱۲۰ هزار افغانی کاسب شوند.

از آنجایی که کشت آلوئه ورا به آب و زحمت کمتری نیاز دارد و در بازارهای جهانی نیز دارای بهای خوبی است، پیش بینی می شود کشت این گیاه به دیگر استانهای افغانستان نیز سرایت کند.

گفته می شود کشاورزان بلخ هر برگ گیاه آلوئه ورا را در هند، به قیمت دو دلار به فروش می رسانند.

با توجه به فعالیت سازمانهای جهانی در برخورد با کشت خشخاش در افغانستان، چنانچه رسانه های جمعی افغان نسبت به کشت آلوئه ورا اطلاع رسانی بیشتری داشته باشند، پیش بینی می شود در آینده نزدیک شمار کشاورزان فعال در کشت این گیاه افزایش یابد.

** آساق** ۱۵۱۸

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار